Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.1.23 / dotaz č. 151861
Dobrý den
Zvažuji požádat do NZU light zateplení budovy.
Tloušťka izolačního materiálu musí činit min 200 mm. Já však v průjezdu domu nemohu tuto tloušťku v celé délce dodržet z důvodu otvírání vrat (cca 1,5 m). lze z tohoto důvodu snížit sílu zateplení na 100 mm v předmětném místě,
Pokud to není možné, pak bych prostor za vraty nezavrhl do žádosti. Lze i takto postupovat?
Děkuji
Dobrý den,
v Závazných pokynech pro žadatele je uvedena požadovaná celková tloušťka tepelné izolace minimálně 200 mm a zateplení musí výškově pokrývat vytápěnou část domu.
Z mého pohledu v takových případech, kdy není technicky možné dodržet požadovanou tloušťku, tak by mělo být umožněno snížit lokálně sílu zateplení. Alespoň takto tomu je v klasickém programu Nová zelená úsporám a nebývá s tím problém. Případně by bylo možné na to dané místo se sníženou tloušťkou tepelné izolace použít lepší tepelněizolační materiál. Nicméně rozhodující slovo v tomto případě má Státní fond životního prostředí jakožto administrátor programu a poskytovatel podpory. Doporučuji se tedy s tímto konkrétním dotazem pro jistotu obrátit oficiálně na ně, ideálně přes mail: nzulight-dotazy@sfzp.cz a nechat si správný postup potvrdit.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB