Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.2.23 / dotaz č. 151886
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat k dotacím Nová zelená usporám:
Pro instalaci „decentrálního systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla“ je max. dotace 70 000 Kč.
1. Je pravda, že dotace může pokrýt max. 50 % nákladů? Takže když budou náklady např. 60 000 Kč, můžeme obdržet max. 30 000 Kč? A lze předem odhadnout výši dotace - jak je určeno, jestli žadatel získá např. 10%, 30%, 50% ... ?
2. V podmínkách je uvedeno „větrací systém musí být navržen dle platných norem a musí zajišťovat řízené větrání všech obytných místností a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob v řešených bytových jednotkách.“
Úplně mi není jasné, jak má být tento parametr uplatněn – např. pokud budou dvě samostatné místnosti (každá cca 25 m2) propojené otvorem bez dveří a do jedné místnosti bude umístěna rekuperační jednotka vhodná pro místnost až 120 m2 (podle pokynů a doporučení výrobce), tak bude zajištěna řízená ventilace v obou místnostech, tak jak je vyžadováno. Musí být rekuperační jednotka fyzicky umístěna v každé obytné místnosti nebo nemusí (pokud je zajištěno řízené větrání každé místnosti vhodným umístěním a kapacitou větrací jednotky)?

Děkuji
Dobrý den,

v aktuální výzvě NZÚ dle platných podmínek od 1.6.2022 je dotace v oblasti podpory C4 na decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000 Kč a max. 50% z uznatelých nákladů. Tedy ano, pokud bude faktura včetně DPH 60 tis, dotace je 30 tis. Pokud bude faktura na 160 000 včetně DPH, je dotace 75 000 Kč.
Větrané mají být obecně všechny obytné místnosti a další místnosti s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob v obytné zóně domu. To že sama jednotka umí provětrat dle tech.listu výrobce 120m2 neznamená, že umí efektivně provětrat 2 nebo 3 obytné místnosti propojené stavebním otvorem, které mají v součtu 120 m2. Stavební otvor může být do budoucna nahrazen dveřmi. Tedy co místnosti, to jedna jednotka.