Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.1.23 / dotaz č. 151902
Rodiče chtějí využít dotační program NZÚ Light pro výměnu oken a dveří. Zjišťuji podmínky, prosím o radu.
Rodiče (starobní důchodci) vlastní rodinný dům a mají v něm trvalý pobyt.
V domě mám trvalý pobyt i já (produktivní věk, pracující), ale nežiju v něm, bydlím jinde. V tomto případě nejsou splněny podmínky pro dotaci?
Podmínky uvádějí, že "aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt".
Znamená to, že pokud bych změnil svůj trvalý pobyt před podáním žádosti tak poté při podání žádosti budou podmínky dotace již splněny, když v domě budou mít trvalý pobyt pouze dva starob.důchodci?
Nebo se bude ověřovat, kdo měl trvalý pobyt v domě i před 12.9.2022?
Dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti platné ke dni 6.12.2022 je definován oprávněný žadatel pro Vaši situaci následujícím způsobem:

"Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
– Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně"

Z výše uvedeného vyplývá, že
A) žadatelem může být pouze jeden z Vašich rodičů (starobní důchodce)
b) musíte prokázat, že nejste členem společné domácnosti (ačkoliv máte v nemovitosti uveden trvalý pobyt)... dle případových konzultací NZÚ Light s FONDem lze doložit např. Vámi podepsané Čestné prohlášení, kde uvedete, že nejste členem společné domácnosti a napíšete Vaše skutečné bydliště (a např. uvedete, že bydlíte u přítelkyně, nebo na základě nájemní smlouvy nebo že vlastníte další nemovitost...) ... posouzení bude provedeno individuálně pracovníky FONDu při schvalování žádosti

Z důvodů zamezení účelového přehlašování trvalých pobytů do RD i z RD, bylo stanoveno rozhodné datum 12.9.2022, tj. nemá smysl v tomto ohledu cokoliv podnikat.
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk