Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.2.23 / dotaz č. 152684
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně získání dotace NZÚ, v následujícím případě.
Žadatel je občanem Německé Spolkové Republiky a na území ČR, konkrétně v Lubech u Chebu, je majitelem firmy a dvou rodinných domů, které pronajímá. Každý jednotlivý dům má jiné číslo popisné. Lze v tomto případě žádat o dotaci na FVE z NZÚ jako fyzická osoba?
Moc děkuji za odpověď
Každý člověk může mít občanství tolik, co hrdlo ráčí. Takže pokud jste jako žadatel občanem Německa a současně máte i české občanství, není to žádný problém. Žadatelem o podporu NZÚ Light však může být vlastník domu a to pouze při podmínce 2.1 a) že musí mít žadatel trvalé bydliště v tomto rodinném domě.
Z toho vyplývá, že pro dotaci pokud trvale v jednom domě v České republice máte evidován trvalý pobyt, může být dotace využita pouze pro 1 rodinný dům. Paralelně však musíte splnit podmínku, že žadatel a zároveň všichni členové domácnosti pobíráte v Česku nebo v Německu starobní důchod. Termín posouzení trvalého pobytu platí stav k 12.9.2022.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk