Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.2.23 / dotaz č. 152843
Dobrý den
Máme jednopodlažní dům postavený převážně z plných cihel. Venkovní stěna je 45 - 50 cm silná. Dům jsme zateplili fasádním pěnovým polystyrénem EPS o síle 140 mm. Podlahy jsou zatepleny pěnovým sklem o síle 250 mm.
Teď nám zbývá ještě zateplení a výměna krytiny na střeše. Místo eternitových šablon chceme použít šablony xxx.
Trámy u krovu se pohybují okolo rozměru 100 x 100 mm a mají být v relativně dobrém stavu.
Rád bych se informoval jaká by byla optimální skladba střechy vzhledem ke stávajícímu zateplení fasády a podlah ?
Jaké materiály a rozměry na tuto rekonstrukci použít ?
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
skladba by měla být navržena odborníkem (projektant, certifikovaná skladba výrobce, atd), aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry v konstrukci. Vysrážená vod a vlhkost může nenávratně poškodit izolant i konstrukci. Je nutné zejména zabránit vzniku, tzv. tepelných mostů, které způsobují zmiňované srážení vodních par a následnému vzniku plísní !

Využijte konzultačních středisek EKIS nebo MAS a dojděte se poradit. Seznam najdete na: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

Nejsem si jistý dispozicí Vašeho domu.
Pokud máte jednopodlažní dům s krovem, předpokládám, že máte půdu, která je nyní nevytápěná.
V tomto případě bych Vám doporučil zateplit konstrukci mezi vytápěným a nevytápěným prostorem (mezi obytnými místnostmi a půdou).
Aby se zateplení této konstrukce vyplatilo je vhodné použít 26 až 34 cm tepleného izolantu. Nejčastěji se jako izolant používá minerální izolace, foukaná celulóza (s i bez nosníků), foukaná pěna a polystyren. Je vhodné aplikovat parozábranu pro zabránění kondenzace vodních par ve skladbě. Je vhodné zvážit možnost pochozího prostoru na půdě, statickou únosnost, požárně bezpečnostní řešení a další.

Pokud máte vytápěné podkroví nebo chcete realizovat zateplení z důvodu využití podkroví jako obytné místnosti (vytápěné).
Doporučuji nechat stávající krov posoudit na možné přitížení statikem.
Aby se zateplení této konstrukce vyplatilo je vhodné použít 26 až 34 cm tepleného izolantu. Nejčastěji se jako izolant používá minerální izolace, foukaná celulóza nebo foukaná pěna. Realizovaná mezi trámy a pod trámy a je nutné aplikovat parozábranu.

Děkuji Vám za dotaz a přeji příjemný dem,
Odpovídá:  Martin Petr - EKIS Brno CPD tisk