Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.2.23 / dotaz č. 152874
Dobrý den měla bych dotaz na program NZÚ pro FVE.
Žadatel je občan německé spol. republiky, má na území ČR firmu a dva rodinné domy, které pronajímá. Chtěl by uplatnit dotaci od NZÚ na výstavbu nové FVE na střechách těchto domů. A dotaz zní. Zda může zažádat o dotaci NZÚ v případě, že jsou oba domy ve vlastnictví s.r.o. ? Nebo k tomu slouží jiná dotační výzva?
Moc děkuji za odpověď
Dobrý den,
pokud se jedná o rodinné domy, a jsou tak i užívány, může o dotaci požádat i obchodní společnost s.r.o. Oprávněným žadatelem nejsou obchodní společnosti a fondy, pokud jejich majitelé (koneční příjemci) nejsou uvedeni v evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění. Dále podporu nelze poskytnout žadateli – obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
Také není možné získat podporu pokud již byla získána z jiného dotačního titulu.
Při získání dotace z NZÚ by se vyplňoval formulář o veřejné podpoře, kde žadatelem by byla obchodní společnost. Tato společnost by pro podání žádosti musela mít zřízenou e-identitu. Pro přihlášení do systému.
Dále se budou přikládat dokumenty k veřejné podpoře – předkládají je pouze žadatelé, na které se vztahují pravidla veřejné podpory. V případě veřejné podpory dle nařízení EK č. 651/2014 GBER jde o:
- prohlášení žadatele o velikosti podniku,
- prohlášení žadatele o inkasním příkazu,
- podklady nezbytné pro vyhodnocení, zda žadatel není podnikem v obtížích, viz kap. 9.2.
V případě podpory malého rozsahu de minimis pak čestné prohlášení žadatele o podporách de minimis dle vzoru zveřejněného na webových stránkách programu NZU.
Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránkách NZU, vč. soupisu příloh.
Přeji hezký den