Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.2.23 / dotaz č. 152955
Dobrý den, mám od majitele v pronájmu hospodu. Účtuje nám v budově teplo paušálem, avšak všichni nájemníci by chtěli měřiče tepla. Je jeho povinnosti nám je do pronajatých prostor dodat? Letos nám navýšil paušál na topení o 100%, má vlastní kotel. Je to možné? děkuji za odpověď.
Dobrý den,
základní pilíř ve vaší problematice je uzavřená smlouva o nájmu. Zákon č. 67/2013 Sb., "Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty" umožňuje vyúčtovat služby paušální částkou zakotvenou v písemné smlouvě viz § 9 zákona. Jako služba je považováno také teplo k vytápění a příprava teplé užitkové vody. V případě, že taková smlouva nebo dohoda neexistuje, pak se postupuje podle obecně závazných předpisů, což je zákon č. 406/2000 Sb. v platném znění "O hospodaření energií" a jeho prováděcí vyhláška č. 269/2015 Sb. "O rozúčtování nákladů na vytápění a společné přípravy teplé vody pro dům". Zákon v § 7 ukládá povinnost instalovat regulující a registrující zařízení, což se dá přeložit jako instalovat termostatické ventily (TRV) a rozdělovače topných nákladů (RTN). Technologií ovšem existuje více. Vyhláška pak upravuje postup rozúčtování ročních nákladů na konečné uživatele z celkových nákladů na zajištění vytápění a přípravu teplé vody. Od 1.1.2022 již tato nově instalovaná podružná měřidla, jak pro vytápění tak pro teplou vodu, již musí být vybavena dálkovým odečtem s možností 1x měsíčně získat informace o své spotřebě konečného uživatele.
Odpovídá:  Ing. Libor Valový - EKIS Ostrava DK projekt tisk