Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.2.23 / dotaz č. 153077
Dobrý den, v našem panelovém domě (11 pater), byla instalována regulační stanice na vytápění. Od instalace stanice mají ve vyšších patrech problémy s výkonností radiátorů. V čem může být problém?
Dobrý den.
Posílám informaci k Vašemu dotazu 153077 na M-EKIS:
Stávající stav:
Kompletní zateplení domu proběhlo v roce 2022, tím se výrazně změnila potřeba tepla pro vytápěcí systém a požadavky na ekvitermní křivku chodu vytápěcího systému.
Provozované jsou převážně staré ploché ploché radiátory (v některých horních bytech jsou postupně vyměňované na nové plechové s možnosti regulačního ventilu).
Regulační stanice je uzavřený systém s oběhovým čerpadlem (dle rozpočtu se jedná o čerpadlo elektronické DN 40, 230 V, Qmax=11 m3/h, Hmax=6m, L=220m).
Elektrický servopohon pro směšovací ventil je 3 bodový, s ručním ovládáním, Un=230V.
Regulace je ekvitermní (dodávka MaR) s venkovním čidlem teploty a čidlem teploty topné vody. Ekvitermní regulátor ovládá regulační ventil (RV) a oběhové čerpadlo.
Systém stávajícího vytápění vykazuje v horních patrech BD nedostatečný tepelný potenciál a jsou problémy se zavzdušňováním otopného systému.

Hlavní zásady pro zaregulování/hydraulické vyvážení po zateplení objektu:
- postupně zejména v horních patrech, kde jsou výrazné problémy povyměňovat staré radiátory za nové
- po provedených pasivních úsporných opatření (zateplení domu) provést projektovou kontrolu správné velikosti dimenze otopných těles, tak aby nedocházelo k přetápění (po realizaci zateplení bude celková menší potřeba energie), provést správné nastavení ekvitermní křivky chodu vytápěcího systému
- při projektové kontrole zároveň určit hydraulicky nejslabší místo otopné soustavy a definovat rozsah optimálních proměnných průtoků (může se pohybovat až v rozsahu od 20% do 100% podle datového listu armatury)
- projektant ÚT by měl provést optimalizaci čerpadla ÚT (případně navrhnou jeho změnu, aby pracovalo v optimálním režimu pro nové parametry otopné soustavy), zkontrolovat průtok ve zpátečce (aby nebyla hodně přiškrcená)
- pokud nebylo provedeno hydraulické vyregulování soustavy - znovu provést a zkontrolovat optimální hydraulické vyvážení a vyregulování celé vytápěcí soustavy a toto doložit protokolem (při stávajících soustavách osazení vyvažovacích ventilů topných systémů pro zajištění možnosti nastavení optimálních proměnných průtoků), vyvážení soustavy a změny parametrů teplotních spádů
- u zásadních úprav a nových návrhů otopných soustav používat regulační prvky s nelineární charakteristikou (např. ekviprocentní, tato je v přechodných obdobích na regulaci daleko citlivější než lineární charakteristika), autoritu regulačních prvků volit vyšší nejlépe nad 0,5 (min. je 0,3), hodnota kv by neměla být předimenzována, doporučuje se i použití tlakově nezávislých ventilů

Poznámka:
nově instalovaná oběhová čerpadla musí být označeny značkou CE (musí být v souladu s požadavky indexu energetické účinnosti - EEI – toto EEI oběhového čerpadla musí být zobrazeno na štítku od 1. 1.2013). Požadavky na energetickou účinnost oběhových čerpadel: od 2013: EEI≤ 0,27 a od roku 2015: EEI≤ 0,23 – prověřte zda tyto parametry čerpadlo splňuje.
Pokud se bude problémová situace s topením v horních patrech objevovat, poptejte nějakého energetického specialistu ve Vašem okolí, který by provedl místní prohlídku.

S pozdravem pěkného dne
Petr Belica, energetický specialista, Rožnov pod Radhoštěm

Odpovídá:  Ing. Petr Belica - M-EKIS Rožnov pod Radhoštěm, Ing. Petr Belica
Téma:  Ostatní
tisk