Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.2.23 / dotaz č. 153439
Dobrý den,

od r. 2012 má strýc na RD nainstalovanou FVE (8,5 kW), má licenci na výrobu elektřiny, přebytky jsou dodávány do sítě, čerpá zelený bonus. Nyní zahájil realizaci rozšíření FVE o 1 další zdroj (3,5 kW, bez dodávání do sítě, pro vlastní spotřebu, s akumulací), přičemž je ve fázi po podpisu smlouvy o připojení s distributorem ČEZ (nový celkový instal. výkon: 12 kW, 2 zdroje: 8,5 kW + 3,5 kW).

Musí strýc žádat o změnu licence na ERÚ (změna instal. výkonu, 2 zdroje), i když není jeho záměrem dodávat z nového zdroje (3,5 kW) do sítě, ani nehodlá čerpat za nový zdroj jakoukoliv podporu?

Se strýcem (výlučný vlastník RD i FVE) v této fázi zvažujeme, že by mi strýc pronajal FVE, zrušili bychom jeho licenci a zřídili licenci pro mne. Když budu žádat o svou licenci na ERÚ, můžu žádat o licenci pouze ve vztahu k 1 zdroji (8,5 kW) jako to má doposud strýc, anebo budu muset žádat o licenci na celou "provozovnu", tj. na celý instal. výkon + 2 zdroje?

Může mít něco z toho za důsledek nemožnost čerpat zelený bonus? Zachování tohoto nároku je ro nás stěžejní.

Mnohokrát děkuji za Vaši radu.
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz.

1) Pokud dojde ke změně (zvýšení) výkonu výrobny (FVE), pak musíte požádat ERÚ o změnu licence. Podle energetického zákona se nerozlišuje, jakým způsobem bude vyrobená elektřina využívána.
2) Zelené bonusy lze čerpat pouze na elektřinu vyrobenou ve stávající FVE. Elektřina z FVE instalovaných po roce 2013 nemá nárok na jakoukoli podporu. V případě rozšíření FVE, která čerpá zelené bonusy, je tedy nutno novou část osadit samostatným měřením (resp. měřit starou i novou část samostatně) a zelené bonusy čerpat jen na část vyrobené elektřiny.
3) Nárok na podporu se vztahuje na výrobnu, nikoli na držitele licence. To znamená, že pokud FVE přejde pod jiného držitele licence, stále může čerpat podporu do doby 20 let od zahájení provozu.

Doporučujeme prostudovat si informace na stránkách ERÚ, případně se ptát přímo na oddělení licencí ERÚ:
https://www.eru.cz/kontaktni-osoba/oddeleni-spravy-licenci#uredni-hodiny-telefon

https://www.eru.cz/mohu-zvysit-soucasny-instalovany-vykon-u-jiz-provozovane-vyrobny-elektriny
https://www.eru.cz/jak-postupovat-v-pripade-prevodu-provozovny

Přeji slunné dny!
K. Srdečný