Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.2.23 / dotaz č. 153703
Dobrý den,
na panelovém domě je nástavba, která je kromě nosných zdí ze sádrokanu.
Můj byt je koncový a mám problém s výhřevností pokoje, který je na SV.
Pod střechou jsou vedeny trubky k radiátorům, ale jejich izolace je nedostatečná,
voda chládne a radiátor není dostatečně prohřátý.
Byty z větší části jsou ve vlastnictví,menší část patří MÚ.
Můj dotaz tedy zní zda bych mohla nárokovat zateplení stropu na půdě.
Děkuji za radu,zdali a jak mohu požádat o dotace.
Dobrý den, děkuji za dotaz. Na zateplení stávajících bytových domů je možné v současné době uplatnit dotační program NZU. Žadatelem ale musí být buď vlastník bytového domu, společenství vlastníků, pověřený vlastník jednotky nebo osoba, které svědčí právo stavby. Podmínky pro poskytnutí podpory jsou uvedeny v závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory NZU a jsou uvedeny na www.novazelenausporam.cz . Dům se hodnotí jako celek a musí být splněny požadované parametry, to se dokládá odborným posudkem, ten obsahuje energetické hodnocení a projektovou dokumentaci navrhovaných opatření. Těžko lze odhadnout, zda by zateplením stropu na půdě bylo dosaženo minimálních úspor energií a průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy (myšleno celého domu). To ani z vašeho dotazu nejde odborně odhadnout.
Z vašeho dotazu není zřejmé zda jste vlastníkem či nájemníkem bytu, zda se problém týká pouze vašeho bytu nebo i některých ostatních bytů. Je nutno se obrátit na SVJ, jako vlastník nebo nájemce bytové jednotky samostatně žádné dotace nedosáhnete, a navíc střecha nebo půda patří do společných částí domu. Nárok na řešení, ať už se týká dodatečného zateplení konstrukcí či zateplení rozvodů topné vody musíte uplatňovat u vlastníka domu či SVJ.
S pozdravem
EKIS Uherský Brod
Odpovídá:  Ing. František Švadleňák - EKIS Uherský Brod Ing. Konečný
Téma:  Ostatní
tisk