Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.2.23 / dotaz č. 154124
Mohu v rodinném domě souběžně využít dotaci na FVE, výměnu původních dvojskel za trojskla a zateplení stropu?
Dobrý den,
ano, možnost souběžně využít dotační podporu z programu nová zelená úsporám na výše zmíněná energetická opatření je možná. Postupovalo by se tak, že by se podala pouze jedna žádost, která by obsahovala plánovaná a uznatelná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy. V tomto případě, by jste dostal také kombinační bonus, ve výši 10 000 Kč. Dotace umožňuje výměnu celých oken, ne pouze zasklení. Výjimka je pouze u památkově chráněných budov, kdy je vyjádřením doloženo, že není povolena výměna celých výplní otvorů. Na objekt může být podána pouze jedná žádost o dotační podporu v programu NZU. Také lze souběžně kombinovat různé dotační výzvy. Například, podání žádosti na výměnu oken a zateplení střechy v programu nová zelená úsporám light a současně, podání žádosti v programu nová zelená úsporám na FVE.