Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.2.23 / dotaz č. 154216
Dobrý den,

moc bych Vás chtěla požádat o radu týkající se malých větrných elektráren do 60kW a mirkrozdrojů (větrných elektráren) do 2,5kW.
Snažím se získat informaci, jaké jsou podmínky k uvedení do provozu. Bohužel se mi nepodařilo doposud oficiální info nebo metodiku získat a stavební úřady se v názoru liší. Dokázali byste mi prosím poradit, zda domácí malé mikrozdrojové větrné elektrárny tzn. do 2,5kw s rotorem o průměru okolo 2,5m a výškou do 10m podléhají stavebnímu povolení/ohlášce nebo jinému zákonem danému nařízení? Event. úřad, kam bych se mohla s radou obrátit? Neoficiální informaci mám, že do 2,5kw a 10ti metrů výšky nepotřebují žádné povolení, schválení atd samozřejmě vyjma památkové zóny, rušení krajiného rázu atd. Ostatní malé tzn do 60kW již stavebnímu povolení podléhají.

Mohli byste mi prosím poradit, jak je to správně?

Mnohokrát Vám děkuji
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz.

Stavba větrné elektrárny (VtE) „na zelené louce“ podléhá stavebnímu zákonu. Více najdete např. zde:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/69231

Pokud by byla VtE součástí stávající stavby, pak lze uplatnit §103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona:
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy nezbytné pro instalaci využívající obnovitelný zdroj energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, jsou splněny podmínky zejména požární bezpečnosti podle právního předpisu upravujícího požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny, a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

Samozřejmě stále platí pro VtE nutnost získat souhlas s připojením k distribuční soustavě. Licenci nepotřebujete pro zdroj do 50 kW, který bude vyrábět pouze pro vlastní spotřebu, při dodávce do sítě ji potřebujete vždy, bez ohledu na výkon VtE.

Z toho vyplývá, že mikrozdroje do 50 kW, které jsou součástí stavby a jejichž instalace stavbu neovlivní, a které jsou určené pro vlastní spotřebu, lze postavit bez stavebního řízení a pouze se souhlasem distributora s připojením zdroje (nejde-li o ostrovní provoz) a provozovat je bez licence.

Doporučujeme stavbu ostatních VtE řešit přímo s dotčeným stavebním úřadem, protože přístup jednotlivých úřadů se může lišit.
S pozdravem
K. Srdečný, J, Truxa
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk