Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.3.23 / dotaz č. 154818
Dobrý den .
V letošním roce mi bude dodavatelská firma montovat FVE o výkonu 10 kW s asymetrickým střídačem . Protože mám zájem po zkušebním provozu FVE rozšířit , chtěl jsem silnější střídač .Bylo mi sděleno ,že je to problém ,protože distributor el.energie i po novelizaci vyhlášky toto odmítá připojovat .Max. 10kW jako dřív .
Otázka zní - jak je to s připojením na síť se silnějším výkonem .
dále jak to vypadá s měřením . Novela energetického zákona známá jako Lex OZE 2 problematiku měření neupravuje. Společně se zákonem měla být novelizována také vyhláška č. 359/2020 o měření elektřiny, kde měla být tato změna provedena.
Mám známého v Německu , který má FVE a má normální neasymetrický střídač a měření po fázích . Má poznámky o tom , že jsme banánová republika. Jsme jediní v Evropě s Portugalskem , který tento způsob měření má . Nevím jaká je aktuální situace , Pokud by u nás bylo povinností distributora měřit po fázích ,nechal bych si namontovat silnější střídač neasymetrický . Podstatně delší životnost a daleko nižší cena . Fve se bude montovat v květnu letošního roku , takže si mohu o tuto změnu požádat . Potřebuji vědět aktuální situaci a výhled do budoucnosti .
Děkuji za odpověď .
Dobrý den,

problém je zde spíše ve výši rezervovaného výkonu než instalovaného výkonu FVE na Váš objekt. Rezervovaný výkon je zjednodušeně hodnota výkonu v kW, který můžete "poslat" do sítě jako přebytek. Obvykle je rezervovaný výkon roven instalovanému výkonu, protože za standardních podmínek má dům nějakou spotřebu a málokdy, i při ideálních podmínkách pro FVE vyrobíte více výkon než je instalovaný výkon.

Řešením je omezení přetoků na střídači na distributorem určený maximální výkon. Pak si můžete instalovat výkon vyšší. Samozřejmě pokud cílíte na prodej vyrobené elektřiny, pak je vhodné toto propočítat z hlediska ekonomiky. Nicméně při horších podmínkách vyrobíte z vyššího výkonu množství elektřiny, které v danou chvíli lze prodat za lepší cenu než při ideálních podmínkách, kdy vyrábí všechny elektrárny.

Co se týče novely Lex OZE II, tak ta je primárně zaměřena na komunitní energetiku. Aktuálně mi není známo, že by se mělo měnit i měření elektřiny. Ano součtové měření je v EU již jen v několika málo zemích.

Výhled do budoucna je složitý, velmi záleží na vývoji schvalování Lex OZE II, kdy novelu nejprve projedná parlament a následně vláda, kdy se může znění ještě měnit.
Odpovídá:  Ing. Matouš Juráň - EKIS Praha EnergySim tisk