Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.3.23 / dotaz č. 156136
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaké jsou možnosti zateplení části domu z interiérové strany u řadového rodinného domu.
Mohu použít izolaci PUR?
Můj požadavek je co nejmenší tloušťka izolace s ohledem na riziko kondenzace vodních par.
Skladba zdi je následující:
Z exteriéru - 15cm děrovaná voštinová cihla, 3cm bílý polystyren, 30cm škvárobetonová dutá tvárnice.
Děkuji.
Neznám stávající stavebně-technický stav, dispozici a situaci domu, ale i tak vám zateplení z vnitřní strany domu nedoporučuji provést. Opravdu může dojít ke kondenzaci vzdušné vlhkosti ve stávající konstrukci obvodového zdiva, už kvůli jeho sendvičovému provedení, tak jak popisujete ve vašem dotazu. Vždy je lepší zateplovat objekt z vnější strany. Izolant, nebo stavební materiál s nejlepšími tepelně-technickými vlastnostmi, je vhodnější dávat vždy na stranu chladnou, tj. venkovní. Proto se zateplení na vnitřní straně prakticky nikde neprovádí. Problematické jsou i místa napojení na ostatní stavební konstrukce domu, jako jsou podlahy, vnitřní stěny, otvorové výplně, strop pod půdou, nebo zateplení střecha apod., kde budou vnikat významné tepelné mosty. Doporučují napřímo kontaktovat nejbližší středisko EKIS vašemu bydlišti, kde vám mohou konkrétně pomoci s provedením zateplení. Jejich seznam nalezněte na stránkách https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis.
Odpovídá:  Ing. Pavel Koníř - EKIS Ústí nad Labem Drakisa tisk