Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.3.23 / dotaz č. 156155
Dobrý den,
léta řeším spor se Společenstvím vlastníků kvůli placení za teplo. Dům má společný kotel a měřiče na topení v každém bytě. Pouze můj byt má vlastní kotel na ohřev vody i topení. V tomto stavu jsem jej koupila a předchozí majitel si to takto zařídil i s kolaudací při rekonstrukci domu. Jenomže každý rok mi správa domu účtuje náklad na topení - letos 1388 Kč. Když protestuji, tak se jen odvolávají na zákon, podle kterého majitelé bytů, které netopí, jsou povinni zaplatit jakousi "pokutu" za to, že se nechávají vytápět okolními byty. Nevím ani, jak se to nazývá a jak se vypočítává výše tohoto poplatku. Já ale mám za to, že je platba v mém případě neopodstatněna, protože se v bytě řádně vytápí celou zimu mým vlastním kotlem. Za to, že se to ve výpočtech domu neobjevuje, mne přeci nemůžou pokutovat jako "netopiče". Vlastně tím nejsem ani příjemcem služeb za topení a teplou vodu, provoz a údržbu kotle si hradím sama a přitom navíc na opravy jejich kotle přispívám skrze příspěvku do fondu oprav. Nemohu se domoci svého práva, protože se Společenství vlastníků i Správa domu stále odvolávají na výše zmíněný zákon. Cítím se diskriminovaná a okrádána. Můžete mi prosím poradit, jak se bránit, abych to už jednou pro vždy vyřešila? Děkuji, s úctou...
dobrý den,

SVJ pravděpodobně postupuje podle vyhlášky č. 269/2015 Sb.
§ 5 Další zvláštní způsoby rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody v zúčtovací jednotce
(2) Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu vytápění rozůčtovává poskytovatel služeb základní složku nákladů na vytápění podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce; započitatelná podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru se přepočte na nepřímo vytápěnou započitatelnou podlahovou plochu podle přílohy č. 1 části A bodu 2 k této vyhlášce. Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu teplé vody rozůčtovává poskytovatel služeb základní složku nákladů podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.

z Vaší odpovědi nevyplývá důležitá informace, zda Vaší jednotkou procházejí trubky otopné soustavy, tzn. zda ústřední vytápění pomocí otopné soustavy ovlivňuje Vaši jednotku, kterou prochází. Pokud tomu tak je, je správné, že Vám je něco účtováno, dle viz. výše. Pokud tomu tak není, tak dle vyhlášky č. 269/2015 Sb. § 2 nejste ústředním vytápěním vytápěna. Z pohledu smyslu vyhlášky, je mým názorem, že pokud prokážete (záznamem měření teploty vzduchu za otopné období), že vytápíte jednotku na obvyklou teplotu (20°C), tak by SVJ nemělo postupovat dle § 5, neboť platíte teplo vícenásobně.

Další informací, kterou nevím je, zda ve společných částech domu jsou otopná tělesa. Na vytápění takových prostor by se měli podílet všechny bytové a nebytové jednotky.

S pozdravem
jiří Tencar
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten tisk