Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.3.23 / dotaz č. 156502
Dobrý den, prosím o zodpovězení mého dotazu. Doslechla jsem se, že je možné požádat o dotaci v rámci zelené úsporám i na výměnu vchodových dveří a to i na už vyměněné dveře. Vlastníme s manželem v sjm RD, od října 2022 jsem ve starobním důchodu, předtím jsem byla v invalidním důchodu, manžel pracuje a starobní důchod nepobírá. Vyměnili jsme v červenci 2022 vchodové dveře, mohu žádat o dotaci na tyto dveře?
Dobrý den,
nárok na dotaci z programu NZÚ light mají žadatelé, kteří jsou:
- vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu nebo trvale obývané rekreační stavby a kteří pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo pokud domácnost byla příjemcem příspěvku na bydlení, a to v období od 12. 9. 2022
Dotace lze uplatnit také na již zrealizovaná opatření a to od 12. 9. 2022. Ve Vašem případě, kdy uvádíte, že jste vchodové dveře měnili v červenci 2022, nelze tuto dotaci využít.
Navíc Váš manžel, pokud žije s Vámi v jedné domácnosti, není starobní důchodce, ani invalidní důchodce a nepobírá příspěvek na bydlení není pro Vás program NZÚ light zatím vhodný.

Pokud byste zvažovala další energetická opatření, tak v současné době lze využít dotační program Nová zelená úsporám, do které lze zahrnout již provedená opatření po datu 1.1.2021, avšak pouze výměna dveří není dostatečná k získání dotace. Pokud byste např. uvažovala o komplexním zateplení domu, výměnu oken, zateplení střechy či podlah, mohl by se tam tento náklad na výměnu vstupních dveří započítat do celkových nákladů. Pro podrobné vyhodnocení vlivu úspor a splnění podmínek dotačního programu, budete potřebovat odborný posudek a projektovou dokumentaci. Výše dotace se odvíjí na základě dosažených úspor a celkových nákladů, kde dotace může činit max. 50% nákladů. V tomto dotačním programu je také možné podpořit výměnu zdroje tepla, umístění fotovoltaiky, solární ohřev ohřev, řízené větrání s rekuperací, využití tepla z odpadní vody, stínící techniku, zelené střechy, ekomobilitu či osazení akumulační nádrže na dešťovou vodu.