Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.3.23 / dotaz č. 156505
Dobrý den,
jestli Vás mohu požádat pane Hlaváči,
pošlete mi prosím odkaz na podání žádosti na dotaci na kotel na biomasu.

Předem moc děkuji.
Dobrý den,
ve Vašem případě se jedná o oblast Podpory C – Zdroje energie - C.1 Výměna zdroj energie.

Je nutné si před žádostí připravit následující podklady:
1. Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Dokument je předkládán pouze v případě podpory na výměnu nevyhovujícího spalovacího zdroje. Povinnost se vztahuje i na kamna a podobné lokální zdroje, pokud je jejich příkon vyšší než 10kW!
2. Fotodokumentace stávajícího zdroje (viditelné napojení na otopnou soustavu a v případě spalovacích zdrojů také na komínové těleso).
3. Projekt vytápění – vyžadován pouze pro bytové domy, pokud je instalován nový zdroj společný pro 4 a více bytových jednotek. Obsahem je popis a výkresová dokumentace navrhovaných úprav soustavy UT a společné kotelny.
4. Projekt zaregulování otopné soustavy – pouze bytové domy, pokud je požadována podpora na Hydraulický výpočet otopné soustavy ústředního vytápění a její regulaci.
5. V některých případech může být Fondem vyžádán dokument prokazující, že měněný zdroj tepla sloužil jako hlavní zdroj tepla pro vytápění. Nejčastěji lze doložit dokladem o nákupu paliv, popř. vyúčtováním spotřeby el. energie apod.
6. V případě výměny zdroje, navrhované či provedené dříve než 2 roky po dokončení nového RD nebo BD, průkaz energetické náročnosti budovy předložený ve stavebním řízení (pro povolení či ohlášení stavby, popř. změnu stavby před dokončením).

Dále odkaz na vyřízení žádosti je na stránkách https://novazelenausporam.cz/ v pravém horním rohu ikona "PODAT ŽÁDOST". Dále postupujete dle instrukcí v systému AIS SFŽP ČR.

Přeji pěkný den
Ing. Lukáš Hlaváč
Odpovídá:  Ing. Lukáš Hlaváč - M-EKIS Cheb, Ing. Lukáš Hlaváč tisk