Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.3.23 / dotaz č. 156518
Máme přijatý požadavek na výměnu domovních dveří. Našli jsme si firmu, která dveře dodává i instaluje. Nabízené dveře jsou charakterizovány tepelnou nepropustností.
Nikde jsem se ale v dokumentaci k programu Zelená úsporám light nedozvěděl, jaká hodnota nepropustnosti je pro dotované domovní dveře požadovaná.
Kontaktoval jsem MAS i NZÚ.
Dobrý den,

nevím co je myšleno tepelnou nepropustností, ale pokud myslíte součinitel protupu tepla U (W/m2.K), tak nové nebo měněné konstrukce by měli plnit požadavky normy ČSN 730540-2 (2011).Pro dveře je požadovaná hodnota ve výši 1,7 W/m2.K a doporučená hodnota U = 1,2W/m2.K.
V programu NZÚ light jste limitován pouze tímto kritériem: "Podporované vchodové dveře musí mít tepelně-izolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním 2-sklem nebo 3-sklem".
Odpovídá:  Ing. Lucie Kaplanová - EKIS Praha Enviros tisk