Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.3.23 / dotaz č. 156707
Dobrý den,
prosím, je možno podat žádost NZÚ jen na zateplení stropu nad bytem? A později ještě např. na výměnu dveří?
Nebo musí být podaná jen jedna žádost, na rodné číslo?
Tedy dodatečně už nejde uplatnit nic.
díky
Dobrý den,
předpokládám, že se jedná o rodinný dům.
V současné době běží pro rodinné domy podpora z programu Nová zelená úsporám (NZU) a Nová zelená úsporám Light (NZU Light).

V NZU mohou žádat všichni vlastníci rodinných domů. V NZU Light mohou žádat o dotaci pouze vybrané skupiny vlastníků (zjednodušeně důchodci, invalidé 3. stupně a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení).

V NZU lze žádat i opakovaně, ale nesmí běžet dvě žádosti na jeden objekt paralelně. Tedy po ukončení jedné žádosti lze podat další.
Nicnémě v NZU je požadováno splnění určitých kritérií, minimální předepsaná úspora apod. Je tedy žádoucí v jedné žádosti uvést co nejvíce opatření, aby byla kritéria splněna. Např. samotná výměna dveří podmínky NZU nesplní.
Dotace je vyplacena zpětně, až po ukončení realizace a předložení požadovaných dokumentů.

V NZU Light lze žádost podat pouze jednou. Není však požadována žádná minimální úspora, můžete tedy žádat i na menší rozsah opatření, tedy např. pouze na vstupní dveře apod.
Dotace je vyplácena dopředu, zálohově.
Pokud zateplujete strop, je požadováno aby byl zateplen v celé ploše.

Pro více informací navštivte stránky programu: https://novazelenausporam.cz/

Dále doporučuji podrobněji možnosti dotací probrat při osobní schůzce v některém ze středisek EKIS (Seznam zde: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS).
Pokud se jedná o NZU Light, můžete se kromě středisek EKIS oslovit rovněž Místní akční skupiny (MAS).

Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
Téma:  Ostatní
tisk