Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.3.23 / dotaz č. 156714
Dobrý den,
jsme malé SVJ o 7 bytových jednotkách. V prosinci 2022 jsme měnily ve společných prostorech našeho bytového domu vchodové dveře, vrata u garáží koláren, okna na schodišti a ve sklepních prostorech. Celá akce byla
cca za 300000Kč.
Důvodem výměny bylo ušetření energií.
Je možno žádat na takovou akci dotaci, popřípadě kam se obrátit.
předem děkuji za odpověď
Dobrý den,
na podporu opatření na bytových domech je k dispozici dotační program Nová zelená úsporám (dále NZÚ) pro bytové domy.
Zde se prokazuje míra snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy, snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy, snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie do budovy. Taktéž je potřeba splnit požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy či při dílčím opatření splnit součinitel prostupu tepla měněných výplní otvorů na obálce budovy.

Dle Vašeho popisu se však nejspíše jedná o výměnu oken a dveří na částech, které nepatří do vytápěné obálky budovy. Na tyto úpravy otvorů v nevytápěných částech budovy není poskytována dotace.

Pokud byste jste se nyní rozhodli např. pro zateplení objektu, či výměn oken či dveří mezi vytápěnou obálkou budovy a vnějším prostředí (např. do bytů), tak by se tyto úpravy zahrnuly do výpočtů a mohlo by to vést k lepšímu hodnocení budovy, popř. pokud je některá výplň otvoru, kterou jste měnili loni v prosinci na obálce budovy, tj. mezi vytápěnou a nevytápěnou části, tak by mohla být do dotace zahrnuta.
V případě pokud máte v bytovém domě kotel na pevná paliva nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo se připojit na CZT.
Dále k dotaci budete potřebovat projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. Potřebné výpočty Vám nejlépe zhotoví jakýkoliv energetický specialista s oprávněním zpracovat průkazy energetické náročnosti budov a zabývající se problematikou dotačním programů ve Vašem okolí. Specialisty lze dohledat v seznamu ministerstva průmyslu a obchodu https://www.mpo-enex.cz/experti/ .