Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.3.23 / dotaz č. 156789
Na květen máme objednanou výměnu vchodových nevyhovujících dveří za nové. Jsme důchodci. Co všechno musíme podniknout, abychom dosáhli na dotaci a co vše se musí doložit. Firma, která nám bude dělat výměnu toto nezajišťuje. Od koho je potřeba mít "odborný posudek". Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
pokud chcete využít dotaci Nová zelená úsporám LIGHT, doporučuji následující postup:

1 / zkontrolujete si, zda splňujete podmínky dotace, zejména:
a. Jde o rodinný dům (dle zápisu v katastru)
b. Žadatelem o podporu bude vlastník nebo spoluvlastník
c. Žadatel má v domě trvalý pobyt před od 12. 9. 2022
d. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti (tj. osoby, které zde mají hlášen trvalý pobyt) pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo žadatel pobíral příspěvek na bydlení (netýká se např. nezletilých dětí)

2/ Kontaktujte některou MAS nebo EKIS, kde vám zpracují odborný posudek a případně pomohou s podáním žádosti, seznam zde: https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light/

3/ Vyplňte žádost o dotaci zde:
https://zadosti.sfzp.cz/
K žádosti je nutné mimo jiné přiložit fotografie stávajících dveří (zevnitř a zvenku).

4/ Zkontrolujte si, že objednané dveře mají tepelně-izolační výplň a pokud je v nich zasklení, tak musí být izolačním 2-sklem nebo 3-sklem. Případně změňte objednávku.

5/ Pokud vám bude dotace přiznána, dostanete peníze na bankovní účet žadatele (nelze použít účet jiné osoby, např. manželky).
Z tohoto účtu pak zaplatíte fakturu za dveře a u zpracovatele posudku domluvíte zpracování závěrečného posudku.

Přeji hodně úspěchů v dotačním řízení!
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk