Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.3.23 / dotaz č. 156867
dobrý den,již jsem se Vás dotazoval na výměnu oken,Vaši odpověď jsem přiložil k žádosti o dotaci a dnes mi přišel e mails požadavkem na doplnění žádosti.Uvádí se doslovně chybí Odborný posudek a Zpráva o provedených opatřeních.Žádost je vedena pod č. ....Chtěl bych Vás požádat o radu jak postupovat dál.Děkuji.
Dobrý den,

Váš předchozí dotaz byl formulován tak, zda je možnost žádat o dotaci na výměnu plastových oken montovaných před 20 lety za nová. V tomto duchu zněla i odpověď - jaké dotační programy jsou pro tento účel dostupné.

Nynější dotaz je směřován na náležitosti programu Nová zelená úsporám light. Pokud Vaše domácnost splňuje podmínky dotačního programu, k žádosti se dokládají následující přílohy:
- dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele (postačuje: jméno + adresa + číslo účtu);
- dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu (postačuje: jméno + adresa + sdělení o přiznání příspěvku nebo důchodu);
- Odborný posudek - ten Vám zpracuje některé z poradenských středisek EKIS nebo některá z MAS;
- přehledná fotodokumentace těch částí domu, u kterých jsou doporučena opatření pro energetické úspory (původní stav před provedením opatření);
- případně další přílohy doplňující nezbytné informace.

V případě, že jsou opatření pro snížení energetické náročnosti domu již provedena, přikládá se rovněž Zpráva o provedených opatřeních, kterou zpracuje stejný subjekt, který vypracoval Odborný posudek. Vedle Zprávy se k doložení provedených opatření dále připojují:
- doklady prokazující provedení opatření, jejich typ, materiálové či rozměrové parametry, cenu apod. (např. cenové nabídky, smlouvy o dílo, faktury, dodací listy, předávací protokoly apod.);
- přehledná fotodokumentace provedených opatření.

Hezký den.

Jan Pašek
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita tisk