Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.3.23 / dotaz č. 156893
Dobrý den, plánuji výměnu dvou střešních oken v bytě v Brně a ráda bych využila podpory z nabídky Nová zelená úsporám Light. Současná okna budou vyměněna za bezúdržbová s lepší tepelnou izolací. Od 7/2018 jsem ve starobním důchodě a předpokládám, že tedy mohu požádat o dotační příspěvek.
Dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Modernizačního fondu platných ke dni 6.12.2022

"Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022
a zároveň:
– Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)."

RESUMÉ
Jako vlastník bytové jednotky v bytovém domě bohužel nejste oprávněným žadatelem (přestože splňujete podmínku nízkopříjmovosti - pobíráte starobní důchod) a nemáte tak nárok na získání dotace z programu NZÚ LIGHT.
Pro opatření na obálce budovy bytového domu je možné žádat z programu Nová zelená úsporám pro bytové domy, doporučuji kontaktovat zástupce SVJ.
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk