Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.3.23 / dotaz č. 156907
Dobrý den, prosím chtěla bych se zeptat jestli existuje dotace na pořízení nových plastových oken?
Majitelkou nemovitosti v katastru je moje sestra 44 let. Žije v domě s mojí matkou, která nemovitost vlastnila, ale nechala ji před lety přepsat na sestru. Má tam věcné břemeno dožití. Je možnost čerpat nějakou dotaci.
Děkuji za odpověď
Hezký den
Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz, předpokládám, že se jedná o rodinný dům.

Dotaci na zateplení, výměnu oken apod. lze získat pro rodinné domy z programu Nová zelená úsporám (NZU) nebo Nová zelená úsporám Light (NZU Light).

Program Nová zelená úsporám Light je celkově jednodušší, nevyžaduje žádnou projektovou dokumentaci, nemá požadavky na minimální úsporu apod. Je pouze předepsaná minimální tloušťka zateplení, trojsklo pro okna apod.
Rozsah rekonstrukce si vlastník určuje víceméně sám, může to být pouze výmena oken.

Žadatelem o podporu v NZU Light může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
– Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Pokud tedy Vaše sestra (majitelka objektu), resp. všichni členové domácnosti, splňují výše uvedená kritéria, o dotaci v NZU Light na výměnu oken lze požádat.
Pokud výše uvedené podmínky splněny nejsou, v NZU Light žádat o dotaci nelze.
Pro pomoc s tímto programem se můžete obrátit na střediska EKIS nebo MAS.


Naopak v programu Nová zelená úsporám mohou žádat o dotaci všichni vlastníci rodinných domů bez omezení.
Pro možnost čerpání dotace je potřeba splnit zejména technická kritéria, tj. dosáhnout předepsanou úsporu, plnit parametry nových konstrukcí apod.
Zároveň je potřeba mít projektovou dokumentaci a energetické hodnocení, které splnění požadavků prokáže.
Pouze výměnou oken obvykle požadovaná kritéria splněna nebývají. Bylo by potřeba okruh opatření rozšířít, např. na zateplení fasády, stropu pod půdou, střechy apod.

Pro více informací navštivte stránky programu: https://novazelenausporam.cz/

Rovněž doporučuji konkrétní záměr podrobněji konzultovat s některým ze středisek EKIS, seznam zde: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS


Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk