Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.4.23 / dotaz č. 156909
Dobrý den,
jakému povolení, prosím, podléhá výstavba VTE s vertikálním rotorem, 3 nebo 5 kW, přetok do sítě, umístěná na pozemku rodinného domu? Řeší se umístěné ve vztahu k sousedům, ev. hluk atd?
S poděkováním,
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz.

Stavba větrné elektrárny (VtE) „na zelené louce“ podléhá stavebnímu zákonu. Více najdete např. zde:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/69231

Pokud by byla VtE součástí stávající stavby, pak lze uplatnit §103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona:
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy nezbytné pro instalaci využívající obnovitelný zdroj energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, jsou splněny podmínky zejména požární bezpečnosti podle právního předpisu upravujícího požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny, a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

Samozřejmě stále platí pro VtE nutnost získat souhlas s připojením k distribuční soustavě. Licenci nepotřebujete pro zdroj do 50 kW, který bude vyrábět pouze pro vlastní spotřebu, při dodávce do sítě ji potřebujete vždy, bez ohledu na výkon VtE.

Z toho vyplývá, že mikrozdroje do 50 kW, které jsou součástí stavby a jejichž instalace stavbu neovlivní, a které jsou určené pro vlastní spotřebu, lze postavit bez stavebního řízení a pouze se souhlasem distributora s připojením zdroje (nejde-li o ostrovní provoz) a provozovat je bez licence.

Doporučujeme stavbu ostatních VtE řešit přímo s dotčeným stavebním úřadem, protože přístup jednotlivých úřadů se může lišit.
Odpovídá:  František Brendl - EKIS Pardubice EPP Bohemia tisk