Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.4.23 / dotaz č. 156924
Dobrý den pane Ing.Sýkoro, pořídil jsem si tepelné čerpadlo na ohřev TUV značky ARISTON.
Typ.ARISTON NUOS PRIMO 200HC.
Mužů Vás poprosit o radu jestli je možné na toto zařízení čerpat dotaci?A jak postupovat pro její
úspěšné dosažení! Díky moc za radu!
Dotace na tepelné čerpadlo můžete v roce 2023 lze získat ve dvou státních programech: Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám 2021.

Oba programy mají své specifické podmínky. Společnou podmínkou je, že dotace můžete využít pouze v případě, že tepelným čerpadlem nahrazujete neekologický hlavní zdroj vytápění.

Dotace Nová zelená úsporám v roce 2023:
O dotaci v programu Nová zelená úsporám mohou žádat všechny domácnosti bez ohledu na výši příjmů. Požádat o dotaci mohou také majitelé rekreačních objektů, kteří v nich mají trvalé bydliště a majitelé bytových domů. O dotaci mohou žádat jak fyzické osoby, tak podnikatelé. Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.
Příspěvek na tepelné čerpadlo činí v příapdě programu Nová zelená úsporám až 140 000 Kč. Výše dotace je závislá na typu tepelného čerpadla:
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění – 80 000 Kč.
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění s přípravou teplé vody – 100 000 Kč.
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému – 140 000 Kč.
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč.
Příjem žádostí probíhá výhradně online přes systém Agendový informační systém SFŽP ČR pomocí tlačítka Podat žádost. K podání žádosti musíte mít aktivovanou tzv. elektronickou identifikaci (identitu občana).

Kotlíková dotace na tepelné čerpadlo 2023
Kotlíková dotace je nově určena pouze pro nízkopříjmové domácnosti a důchodce.
O kotlíkovou dotaci můžete žádat, pokud jste vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, které jsou tvořeny výhradně důchodci nebo osobami invalidními ve 3. stupni nebo těmi, kteří pobírají doplatek na bydlení či jiné příspěvky.
Dotaci lze získat na čerpadlo s elektrickým pohonem a teplovodním systémem vytápění nebo na čerpadlo vzduch/vzduch, ale pouze v případě, že splňují energetickou třídu minimálně A++.
Osoby s nižšími příjmy mohou získat dotaci i na elektrická a plynová čerpadla, která splňují minimálně energetickou třídy A+.

Žadatelé mohou vybírat nový zdroj tepla na vytápění ze seznamu výrobků a technologií, který připravil Státní fond životního prostředí České republiky.

Celkově mohou v programu kotlíkových dotací nízkopříjmové rodiny získat až 95 % ze skutečných nákladů. Maximální výše dotace je pak 180 000 Kč.

Podporuje se i výměna kotle na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za tepelné čerpadlo.

S pozdravem

D.S.Odpovídá:  Ing., Ph.D. David Sýkora - M-EKIS Ostrava, Ing. David Sýkora, Ph.D. tisk