Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.4.23 / dotaz č. 157114
Dobrý den,náš bytový dům(SVJ) má 6 bytových jednotek(vlastníci) a 3 výměníkové stanice ve 3 vchodech domu.Každý vchod má 1výměník(+1měřidlo tepla),který vytápí 2 byty.V našem vchodě v bytě sousedky žijí 4 osoby.Já v mém bytě s invaludní dcerou.Indikátory na radiátorech nemáme nikdo v celém domě a předseda(i správce v jedné osobě) vyúčtování tepla rozpočítává ve vchodě na polovinu,i když s dcerou protopíme méně.
Otázka:
1)e povinnost SVJ vybavit dům s 6 bytovými jednotkami indikátory tepla na radiátory,aby bylo zřejmé kdo přesně kolik protopí?
Dále:
V bytě je 5 radiatoru a mistnosti,v kterých jsou umístěny(i dle prohl.vlastníka) a vytápějí 55m2.Tato vytápěná plocha 55m2 je uvedena i ve Smlouvě s ČEZ-teplárenská,ale do vyúčtování nám předseda SVJ přičetl místnost wc a předsíň bez radiátorů a vytápění tzn.61,7m2.
Otázka :
2)Měla by být vytápěná plocha účtována 55m2?
Děkuji.
Dobrý den,

ad 1) Ano, tato povinnost je od roku 2020. Náklady na spotřebu tepla se rozúčtovávají podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj, která vstoupila v platnost od ledna 2016 (vyhláška číslo 269/2015 Sb.). Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru na m2 zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.
Rozúčtovací společnosti doporučují postupovat na základě odborného posouzení tepelně izolačních vlastností objektu. Obecně je doporučováno (s ohledem na instalovaný typ poměrového měření v objektu) stanovení poměru spotřební a základní složky takto:
- v případě rozpočtu pomocí indikátorů použít poměr 50 % základní a 50 % spotřební složka;
- v případě měřičů tepla pak počítat spotřební složku 60 % a základní 40 %.
Od roku 2020 je platná nová směrnice Evropské unie o energetické účinnosti (EED), která udává povinnost instalovat do bytových domů měřidla s možností dálkového odečtu. V České republice jsou tato pravidla ukotvena v novele zákona o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb.) a jsou účinná od 1. 1. 2022. Další navazující povinnosti pro poskytovatele služeb plynoucí z implementace směrnice EED pak nalezneme ve vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (účinná od 2. 11. 2021). Od 1. 1. 2022 pak platí povinnost instalovat (nebo vyměňovat) všechny měřiče výhradně dálkově odečitatelné. Přístroje a zařízení, která nejsou dálkově odečitatelná pak musí být bez výjimky vyměněna do 1. 1. 2027. Výše uvedené se však netýká indikátorů – rozdělovačů topných nákladů (RTN) na radiátorech - zde je třeba uvést, že tyto přístroje nejsou definovány jako měřidla ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, a tudíž nejsou v zákoně ani ve vyhlášce uvedeny. Povinnost pravidelného ověřování jejich přesnosti tedy není stanovena.

ad 2) Měl by být účtovaný celý byt. Zda jsou uváděné výměry místností bytu správně bez přeměření bytu nelze posoudit. Už jsme se osobně setkal i s tím, že skutečné výměry bytu neodpovídaly výměrám bytu uvedeným v prohlášení vlastníka (i když je to samozřejmě výjimečné).

S pozdravem Dalibor Andrejs, EKIS Nymburk.

Odpovídá:  Ing. Dalibor Andrejs - EKIS Nymburk Andami tisk