Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.4.23 / dotaz č. 157139
Dobrý den, je možné vyúčtování tepla v bytě v panelovém domě, když majitel bytu zemřel a radiátory jsou v tomto případě vypnuté. Mám z otce zaplatit 5.000 - Kč za topení, i když měřidla ukazují, že spotřeba tepla je 0. Při porovnání s vyúčtováním nového majitele, který v bytě začal topit, jsem zjistil,že já mám zaplatit za topení (netopilo se) o 50% více ( cca 5.000,-Kč), než majitel Nový (cca 3.000,-). To není přece normální!
Dobrý den,
výše vyúčtování tepla se skládá z více položek. Spotřeba tepla v bytové jednotce je pouze jedním z nich. Dalšími jsou například stálé platby za připojení k distribuci tepla a v případě bytových domů také často rozpočítání spotřeby tepla ve společných prostorech domu. Tato skutečnost vysvětluje nenulové vyúčtování při nulové spotřebě tepla v bytové jednotce.
Pro vysvětlení nižší výše vyúčtování pro nového majitele, který v bytě začal topit je třeba znát více podrobností. Především je důležité, zda je pod pojmem vyúčtování myšlena stálá měsíční platba nebo výsledná platba po celkovém vyúčtování zúčtovacího období. Výše měsíční stálé platby se většinou stanovuje dle výše spotřeby v předchozím zúčtovacím období. Pokud se jedná o rozdíl v celkovém vyúčtování je důležité, jaké konkrétní položky jsou součástí vyúčtování tepla v konkrétním bytovém domě a zda nedošlo k jejich změně oproti předešlému období. Teoreticky je také možná změna ceny odebíraného tepla oproti předešlému období.
Pro přesné konkrétní informace ohledně způsobu účtování tepla a výše vyúčtování doporučuji obrátit se na odpovědnou organizaci, správu budovy nebo vedení společenství vlastníků.
Přeji pěkný den
Jan Zbíral

Odpovídá:  Ing. et Ing. arch. Jan Zbiral - M-EKIS Dobříš Ing. Zbíral tisk