Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.4.23 / dotaz č. 157276
Dobrý den,

chtěli bychom instalovat lokální rekuperační jednotku do obytné místnosti rodinného domu cca 32m2, objem 80m3. Hlavním účelem by mělo být snížení vlhkosti – teď máme většinou lehce přes 60%, to musíme ale občas provádět větrání okny (jinak by vlhkost šla přes 70%).
Není nám zcela jasné, jakou rekuperační jednotku (hlavně s ohledem k parametru průtok vzduchu – m3/h) máme vybrat, aby dostatečně plnila funkci „přiměřené“ výměny vzduchu v místnosti (?).
Mohl byste mi prosím ujasnit vztah mezi průtokem vzduchu rekuperační jednotky a objemem místnosti, která má být rekuperována? Našel jsem informaci, že průtok vzduchu rekuperační jednotkou by měl být minimálně takový, jaký je objem místnosti. Při hledání lokálních rekuperačních jednotek jsem ale našel, že většina jednotek (při ceně do 20 tis.Kč) má průtok vzduchu v hodnotách mnohem menších (např. 30, 50, 60 m3/h) – jedna výjimka měla lehce přes 100 m3/h. Pak jsem ale našel např. r.j. s průtokem 53m3/h výrobcem určenou pro místnost max. 40m2 (tedy objem místnosti by byl min. 100 m3) apod. Jaký by tedy měl být poměr průtoku vzduch lokální r.j. a objemu místnosti?

Děkuji
Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.č. (ve změně 20/2012 Sb.) je třeba zajistit u pobytových místností minimální množství větraného vzduchu 25 m3/h na osobu nebo dodržet intenzitu větrání místnosti 0,5 1/h.
Intenzita větrání 0,5 1/h znamená, že během jedné hodiny by se měla vyměnit polovina objemu vzduchu v místnosti. Ve Vašem případě by to tedy bylo 40 m3.
V případě pobytu například 2 až 3 osob v místnosti je tedy třeba zajistit objem větraného vzduchu 50 až 75 m3/h. Toto je platné pro přítomnost všech uvažovaných osob během celé hodiny.
Jelikož ale požadujete od jednotky především snižování vlhkosti v místnosti, měla být dostatečná jednotka s výkonem 45-60 m3/h.
Při výběru jednotky bych věnoval velkou pozornost i hlukovým parametrům jednotky (nižší hodnoty dB(A)), aby nepůsobila v místnosti rušivě.
Pokud by se řešilo nucené větrání s množstvím vzduchu 100 m3/h a více, tak se již dostáváme spíše do kategorie centrálních rekuperačních jednotek, kde ty nejmenší jednotky se pohybují výkonově cca 150-180 m3/h, ale cenově pak tato varianta vychází násobně dražší, než jedna lokální jednotka do obvodové stěny.

Případně se můžete podívat na www.uspornaopatreni.cz na sekci větrání.
Odpovídá:  Ing.,Ph.D. Petr Kotek - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim tisk