Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.4.23 / dotaz č. 157618
DOBRÝ DEN, při požadavku pořízení FVE jsem byl upozorněn ,že budu muset přemístit elektroměr z vnitřku baráku, přívod je veden vrchem, přívodem do elektroměrového rozvaděče umístěného na hranici pozemku v zemi. Rozvaděč jsem vybral RE11 -FV/Z nerezový dvoutarifní pro solary11+1 ČEZ s HDO IP44 a vnitřní rozvodnici nástěnnou DINAMIC24M. S kým mám o tomto přepojení a povolení FVE jednat.
Dobrý den, doporučili bychom Vám, se obrátit na Vašeho distributora - ČEZ Distribuci a probrat s ním podmínky přemístění (přeložku) a elektroměru. Na webových stránkách www.cezdistribuce.cz se dozvíte více - kontaktní informace. Oni Vám sdělí detailní podmínky co pro přemístění bude potřeba zajistit a s kým to vše projednat. Dále bychom Vám doporučovali se stavit na Stavebním úřadě se domluvit co vše bude potřeba zajistit a oni Vám sdělí další podmínky (souhlas vlstníka pozemku, atd.). Více Vám nejsme, bez znalosti místní detailní situace, schopni poradit.

Dále bychom Vám doporučili si prostudovat příručku o FVE na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR - Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení :
https://www.komora-khk.cz/informacni-servis-khk-khk/ostatni-informace/metodicka-pomucka-ministerstva-pro-mistni-rozvoj-k-umistovani-povolovani-a-uzivani-fotovoltaickych-staveb-a-zarizeni/

S pozdravem Martin Dostálek - Techprojekt s.r.o. Ústí nad Orlicí
EKIS - 3061