Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.4.23 / dotaz č. 157703
Dobrý den,
mám asi trochu neobvyklé dva dotyzy.
Větrná elektrárna o výkonu 50-100kw, výška 18-30m, která by byla využívána částečně pro mou spotřebu a zbylý výkon cca. 90% by šlo do sítě na prodej, aby to bylo možné připojit distributorovi, musí mít elektrárna nějakou certifikaci pro ČR,EU, technické schválení apod., nebo může být i elektrárna se stožárem např. od výrobce z Číny?

Druhý dotaz - pokud bych se rozhodnul pro jiný typ pohonu, ještě zvažuju pohon vodním zdrojem, rovněž je tam nutnost nějakého certifikátu od výrobce, nebo techn. osvědčení apod., nebo mohu použít generátor dovezený např. z Číny, Indie, který bude mít stejné tech. parametry např. 3x400V/ 200kw, popř. kdybych si nechal tento generátor zhotovit na zakázku jedním elektromechanikem, např. převinout z běžného motoru a upravit a spočítat, tak aby dával výše zmiňovaný výkon, nebo je tu nutnost, tak aby distributor mohl připojit a schválit generátor do sítě, tak je vyžadováno osvědčení od výrobce, nějaký certifikát, atd.? Předem díky za info, za trochu možná netradiční dotaz.
Dobrý den,
pro připojení výrobny k DS je potřeba podat žádost o připojení na příslušného provozovatele distribuční soustavy. Formulář žádosti včetně požadovaných příloh najdete na webových stránkách příslušného distibutora. Pokud je v daném místě připojení volná kapacita, distibutor vystaví smlouvu o připojení, kde jsou uvedeny technické připojovací podmínky výrobny, které vycházejí z pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS), konkrétně z přílohy č. 4. Pravidla PPDS jsou volně přístupná na stránkách distributorů.
Certifikace CE je udělována výrobkům, které mohou být v EU prodávány, to ale neznamená, že automaticky vyhovují PPDS.
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Ostatní
tisk