Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.4.23 / dotaz č. 158211
Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně vyúčtování služeb. Bydlíme v bytě od října a nyní nám poslala majitelka nedoplatek za služby, který činí 8 670 kč. Rozhodla se, že za ty tři měsíce máme zaplatit 3000 kč. My jsme ovšem v zimě vůbec netopili a většina toho nedoplatku je právě za plyn. Jak v tomto případě postupovat?
Stav plynu se při podepisování smlouvy nezapisoval, tudíž to nemůžeme dokázat ani vyvrátit. Za vodu se zapisoval, ale nevím, jestli je možné rozpočítat náklady na měsíce.

Předem děkuji za odpověď!
Dobrý den,

rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům se řídí Zákonem č. 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty zejména § 6 Rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům, odst. (2) Pokud je jiným právním předpisem stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům z náměrů vodoměrů na teplou vodu, rozdělí se náklady na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období na složku ZÁKLADNÍ a SPOTŘEBNÍ.

Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu .... k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.

Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou.

Dále pak vyhláškou č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, resp.

par. 3 (1) Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku.

par. 4 (1) Základní složka nákladů na teplo spotřebované na poskytování teplé vody činí 30 % a spotřební složka 70 % nákladů. Základní složka nákladů na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody činí 0 % a spotřební složka 100 % nákladů.

Ve zkratce:
jsou účtovaný dvě částky - skutečně naměřená upravená koeficienty zohledňující polohu bytu a tím i náročnost na vytápění a základní, která se stanoví z m2 bytu. Od nového roku jsou upraveny vzorce pro výpočty, aby bylo vyúčtování více férové.
Základní složka pokrývá fixní náklady na pohotovostní výkon otopné soustavy, prostupy tepla, tepelné ztráty anebo vytápění společných prostor domu.
Spotřební složka pak pokrývá náklady na teplo, které se dostane do bytu.
Ceny za energie se významně zvýšily, čímž bude i vyšší vyúčtování za energie.

Dále doporučuji přečíst tento článek, týkající se "netopení": https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/podle-ceho-se-meni-pravidla-rozuctovani-tepla.A151201_182210_ekonomika_rts

S pozdravem
jiří Tencar
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten tisk