Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.4.23 / dotaz č. 158223
Vážení,
mám zájem o informace k akci MŽP - Nová zelená úsporám - fotovoltaický ohřev užitkové vody
Dobrý den,

děkujeme za dotaz. Příjem žádostí v této výzvě, pokračování NZÚ Light, začne 2.5.2023.

Výše dotace bude až 90 000 Kč na tento systém s následujícími základními podmínkami:
A) způsobilost žadatele: vlastník rodinného domu, v něm trvalé bydliště. Všechny osoby žijící v tomto domě pobírají starobní důchod, mají třetí stupeň invalidity nebo domácnost pobírá příspěvek na bydlení.
B) Parametry systému:
Minimální instalovaný výkon FV panelů 1,5 kWp.
Minimální měrný objem zásobníku na teplou vodu ohřátou elektřinou z FVE 45 l/kWp.

Montáž systému musí provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Také se dokládají realizační výdaje projektu pro ověření profinancování dotace, konkrétně faktury.

Vyřízení dotace zajišťujeme my jako EKIS, a to zdarma. Můžete se zastavit na konzultační schůzku v konzultačních hodinách, pondělí a středa, 13:00-17:00.
Odpovídá:  Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín SIGREEN tisk