Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.4.23 / dotaz č. 158615
Dobrý den.
Bydlím v České Třebové. 18 b.j. Kubelkova ulice. Topíme z plynové kotelny Pod Jelenicí . Dodavatel tepla Teza.
Máme měřiče tepla.
Prosím o radu, kde bych mohl objednat revizi stanovených koeficientů polohy bytu, pro přepočet podlahové plochy místností. Mám určité pochybnosti o jejich správném stanovení.
Děkuji.
Dobrý den,
nejprve úvodem - rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům se řídí Zákonem č. 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty zejména § 6 Rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům, odst. (2).
Vyúčtování za teplo obsahuje dvě složky – spotřební a základní. Základní složka představuje náklady rozpočítané na plochu bytu či nebytového prostoru a pokrývá také fixní náklady na pohotovostní výkon otopné soustavy, prostupy tepla, tepelné ztráty anebo vytápění společných prostor domu. Spotřební složka pak pokrývá náklady na teplo, které se dostane do bytu, kde ho nájemník může prostřednictvím termostatických hlavic na radiátorech regulovat. Tyto náklady se počítají buď podle údajů z měřičů na přívodu tepla do bytové jednotky nebo poměrových měřičů – indikátorů, jimiž musí být od roku 2015 povinně osazeny všechny radiátory v každém bytě bytového domu.
Konečná cena spotřeby se skládá ze základní a spotřební složky.
Základní a spotřební složka
• Základní složka vyjadřuje část nákladů na vytápění, která není závislá na chování příjemců služeb.
• Spotřební složka je závislá na spotřebě konkrétní domácnosti.
• Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 % až 50 %, zbytek nákladů tvoří spotřební složku.
• Zároveň platí, že rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii (kalorimetry) nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění (indikátory), v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Jinak řečeno, lze se pohybovat v rozmezí od −20 % do +100 %.
• Pokud je byt dlouhodobě neužíván nebo nevytápěn, potom příjemce služeb tohoto bytu uhradí 80 % průměrné hodnoty nákladů na vytápění za zúčtovací jednotku (nedotápění) nebo 200 % průměrné hodnoty nákladů na vytápění za zúčtovací jednotku (přetápění), aby nebyli poškozováni příjemci služeb ostatních bytů.

K Vašemu dotazu, „kde by jste mohl objednat revizi stanovených koeficientů polohy bytu, pro přepočet podlahové plochy místností“ uvádíme, že nevíme o nikom, kdo by dělal Vámi poptávané revize. Jedině Vám doporučíme v případě nejasností udělat reklamaci vyúčtování k Vašemu dodavateli Tepla z důvodu porovnání s příslušným platným Metodickým pokynem pro výpočet a pokud se Vám nebude výpočet v porovnání „pozdávat“, tak poté můžete přistoupit k dalším krokům. Můžete se poté obrátit na vyšší instance ERÚ, SEI atd. Více Vám nejsme schopni poradit, ale můžete se obrátit se svým dotazem i případně na Asociaci rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu - https://artav.cz/ .

Doporučuje dále například k této problematice si více přečíst na Tzb-info :
https://www.tzb-info.cz/fm-sluzby/15760-vite-jak-se-provadi-rozuctovani-rocnich-nakladu-na-vytapeni
https://vytapeni.tzb-info.cz/16658-pravidla-rozuctovani-tepla-v-ceske-republice


S pozdravem Ing. Jan Macák - EKIS - Techprojekt s.r.o. Ústí nad Orlicí