Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.5.23 / dotaz č. 160032
Je možné si sám nainstalovat firemní předpřipravený FV systém (konstrukce+panely) v rámci dotační akce "Solární ohřev vody" a pak si to nechat oprávněným elektrikářem celé zapojit, zprovoznit a udělat požadovanou revizi. Sehnat totiž montéry na kompletní montáž systému do 2 kWp je téměř nemožné a my "méněpříjmoví" důchodci ani větší výkon na stávající bojler nepotřebujeme. A dále jsem se chtěl zeptat, jaká je skutečná výše dotace v programu NZÚ Light, protože je uvedeno "až do výše 90.000,-Kč", ale systém výpočtu, nebo nějaké % z nákladů, tedy kolik nám skutečně náleží mi není jasný.
SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY
Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledování maximálního bodu výkonu „MPPT“.
- Minimální instalovaný výkon FV panelů 1,50kWp
- Minimální měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody vztažený k instalovanému výkonu fotovoltaického systému 45l/kWp
Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
„Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)“.

RESUMÉ - montáž svépomocí v tomto případě dotační program neumožňuje, pro doložení realizace je třeba navíc vyplnit a potvrdit Odborným dodavatelem samostatnou ZPRÁVU O INSTALACI OZE, která je podkladem pro zpracování ZPRÁVY O PROVEDENÝCH OPATŘENÍCH potvrzených MAS/EKIS

VÝŠE DOTACE
dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Modernizačního fondu Platných od 2. 5. 2023
- 90 000Kč (měrná jednotka je ks, tj. realizovaná aktivita opatření = Solární fotovoltaický ohřev vody)
- citace "až do výše 90 000,-Kč" se v Závazných podmínkách nevyskytuje, pouze pravděpodobně v propagačním materiálech a tisku
- při doložení realizace je třeba pro čerpání dotace ve výši 90 000Kč předložit na Závěrečné kontrolní prohlídce faktury / způsobilé výdaje ve výši dotace, pokud bude sestava levnější, dotace se poskytuje pouze do výše způsobilých výdajů


Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk