Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.5.23 / dotaz č. 160121
Dobry den.

Chteli bychom zazadat o dotace Nova zelena usporam light, tykajici se RD.
Ale potrebujeme k tomu odborny posudek od nekoho z Vasi firmy.
Tak jsem se chtela zeptat, jestli by k nam nemohl nekdo zajit se podivat a nasledne posudek vypracovat.
Chteli bychom zateplovat fasadu, vymenovat okna, atd.
Moc dekuji za odpoved.
Dobrý den,

Jako první krok doporučuji nechat zpracovat nabídku na demontáž stávajících a dodávku a montáž nových oken od nějakého žadatelem vybraného dodavatele. Pro splnění podmínek dotačního programu musí být okna nová, musí být odborně vyměněny kompletně včetně rámu, musí být v provedení trojskla a síla rámu musí být min. 70 mm. Pro dveře doporučuji součinitel prostupu tepla dveří (Ud) maximálně 1,2 W/(m2·K). Montáž oken a dveří dle normy ČSN 74 6077. Utěsnění připojovací spáry interiérovou okenní páskou vzduchotěsně napojenou k okolním konstrukcím. Součinitel prostupu tepla oken (Uw) maximálně 0,9 W/(m2·K). U vchodových dveří použít pod práh tepelněizolační podkladní profil pro přerušení tepelného mostu. Doporučené zateplení exteriérového ostění např. XPS.

Zateplení fasády musí být minimální tloušťky 200 mm, kdy součinitel tepelné vodivosti lambda musí být nižší než 0,04 W/(m·K), což splňuje většina standardních izolačních materiálů (EPS,XPS polystyreny, minerální izolace atd.) Zároveň je nutné dbát na souvislost tepelné obálky budovy bez tepelných mostů.

Žadatel musí splňovat pravidla programu:
Musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, kde bude výměna oken provedena.
Musí mít tomto domě trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022.
Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo žadatel pobírá příspěvek na bydlení.
(nemusí jej pobírat po celou dobu od 12. 9. 2022).

- V rámci výzvy NZÚ Light lze na jeden rodinný dům uplatnit pouze jednu žádost, ta však může být na více opatření.
- Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150 000 Kč.
- Výše podpory se stanoví jako součet podpor na vybraná opatření, dle tabulky.
- Výše podpory je maximálně 100 % uznatelných nákladů na základě doložené faktury.
- Podpora je poskytována po dokončení formou následné dotace (ex post) u žádostí podaných po realizaci opatření nebo formou zálohy u žádostí podaných před dokončením realizace opatření.

Po obdržení nabídky na výměnu oken Vám po dohodě můžeme zdarma vypracovat odborný posudek viz. Pro žádost je potřebné pořízení fotodokumentace stávajícího stavu se stávajícími okny.

Můžete nám na mail propasiv@propasiv.cz poslat fotodokumentaci, případně výkresovou dokumentaci?


S pozdravem

Ing. Jan Štěpán

PROPASIV