Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.5.23 / dotaz č. 160371
Dobrý den pane Flašare,

prosím vás o informaci, zda-li se na vás můžeme obrátit ohledně NZÚ Light - konkrétně bychom potřebovali poradenství ohledně fotovoltaiky.

Zásadní otázka pro nás je, jestli je možné nějakým způsobem využít stávající akumulační nádrž, nebo musí být v rámci dotačního programu součástí dodávky spolu s panely také akumulační nádrž. Další nádrž do stávajícího systému bychom neradi přidávali.

Tchán je důchodce a má nárok na čerpání této dotace. Již využil dotace první fáze NZÚ Light na zateplení. U této první fáze bylo nutné využít ke zprocesování dotace Místní akční skupinu certifikovaných poradců (v našem případě to byla MAS Jesenicko). Nyní spuštěnou druhou fázi NZÚ Light již tato konkrétní MAS nedělá.

Tchán tedy nyní uvažuje o využití dotace na ohřev vody pomocí fotovoltaiky.

Potřebovali bychom tedy několik informací:

1.

Jestli se tedy na vás můžeme obrátit s žádostí o poradenství a se zprocesováním této dotace?

2.

Je potřeba, aby součástí dodávky byla společně s panely i nová akumulační nádoba nebo může být využita stávající akumulační nádoba, do které bude FTV topit pomocí přidané topné spirály?

3.

Bude vyplaceno 100% uznatelných nákladů tak, jak to bylo v první fázi NZÚ Light? Můžeme si tedy nechat udělat konkrétní nabídku od FTV dodavatele do částky 90 000 Kč a ta bude tchánovi vyplacena? Jednalo by se o: FTV panely, konstrukce panelů, MPPT regulátor a samozřejmě instalace.


Děkuji

Martin Sedlář

tel. 777 341 898


Dobrý den,

k bodu 2

Pro poskytnutí dotace je rozhodující splnění podmínek dle Tabulky 4 dotačních podmínek:

Minimální instalovaný výkon FV panelů : 1,50 kWp
Minimální měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody vztažený k instalovanému
výkonu fotovoltaického systému : 45 l/kWp

Splnění těchto parametrů musí doložit dodavatel s požadovanou kvalifikací dle dotačních podmínek -
„Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)“.

Pokud stávající akumulační zásobník bude schválen v odborném posudku a potvrzen v provedení dodavatele, mohl by být využit - pozor ale, jedná se o tlakovou nádobu a musí být dodržena obecně platná legislativa.

k bodu 3

Dotační podmínky stanovují, že dotační částka pro daný titul je 90 000,- Kč, po schválení dotace bude vyplaceno zálohově, po provedení musí být následně doloženo fakturami dodavatele v souladu s dotačními podmínkami.

k bodu 1

S ohledem na logiku postupu doporučuji jako první krok poptat dodávku a montáž a jako jejich součást také odborný posudek od dodavatele s kvalifikací „Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)“.
Další postup doporučuji následně dle dotačních podmínek standardním postupem a dohodou.
Co přesněji prosím znamená, že nyní spuštěnou druhou fázi NZÚ Light MAS Jesenicko nedělá ?

S pozdravem Jiří Flašar.