Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.5.23 / dotaz č. 160383
Chci využít dotaci na výměnu oken a vchodových dveří. Je k tomu potřeba posudek EKIS ? Pokud ano prosím o tento posudek.
Dobrý den.

Protože neznám souvislosti, které se týkají Vaší domácnosti, svoji odpověď rozdělím do dvou částí, které popíší možné situace. Výběr konkrétní varianty, která se Vás týká, ponechám na Vás.

1. Vaše domácnost splňuje podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám light, zaměřeného na nízkopříjmové domácnosti, primárně obývané pobirateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, vlastnícími rodinný dům nebo rekreační chatu k celoročnímu pobytu. Výměna oken a vchodových dveří patří mezi úsporná opatření, podporovaná NZÚ light. Veškerá asistence a příprava podkladů pro NZÚ light jsou poradenskými středisky pro žadatele zajišťovány bezplatně, včetně zpracování odborného posudku.

2. Směřujete na klasickou NZÚ ve stávající podobě. Nicméně pouhou výměnou oken a vchodových dveří na dotaci z klasické NZÚ téměř s jistotou nedosáhnete. Pro získání alespoň základní výše dotace je třeba provedením energetických opatření dosáhnout alespoň 10 % energetických úspor oproti současnému stavu, což si myslím, že bez dalších opatření (aspoň částečné zateplení obálky domu apod.) nedosáhnete. Navíc ke klasické NZÚ se dokládají příslušné dokumenty, které zpracovávají příslušní specialisté, samozřejmě za honorář.

Závěrem doplňuji, že pokud splňujete podmínky NZÚ light, podání žádosti můžete realizovat hned. Pokud do light verze nespadáte, nechte si energetickým specialistou (jejich seznamy včetně lokalit působení jsou k dispozici na webových stránkách MPO - https://www.mpo-enex.cz/experti ) nejprve vyhodnotit, zda vůbec dosáhnete na takové úspory energií, které splňují minimální požadavky na získání dotace.

Hezký den.

Jan Pašek
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita tisk