Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.5.23 / dotaz č. 160475
Dobrý den, uvažujeme o zateplení starého domu. Můžete nám prosím poradit zda máme nárok na nějaké dotace od státu? Jednalo by se o zateplení, případně výměna oken nebo dveří. Maminka v tomto domě žije sama, je v důchodu. Proto bychom potřebovali radu jak postupovat a na co by měla případně nárok. Děkuji Pavlátková
Dobrý den,

důležité je, kdo je vlastníkem (předpokládám rodinného) domu.
Pokud je vlastníkem maminka, může jí stát přispět formou dotace NZÚ Light - viz. https://novazelenausporam.cz/nzu-light/ .
NZÚ Light umožňuje získat prostředky na zateplení a renovace (a to i dílčí) nízkopříjmovým domácnostem v rodinných domech, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou a je určena pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení.
Dle dotačních podmínek je tedy NZÚ Light výslovně určena pouze pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení.

Dotaci NZÚ Light může vlastník (předpokládám maminka ) využít na zateplení fasády, zateplení střechy anebo stropu pod půdou domu. Stát jí může formou dotace NZÚ Ligt přispět i na výměnu oken a vchodových dveří. Může vyměnit jen některá okna, nebo zvolit více různých opatření, tak aby finanční prostředky na tato opatření, celkem až 150 tisíc korun, byly maximálně využity k dosažení energetických úspor. Od května 2023 je možno žádat i o dotaci NZÚ Light pořízení solárního systému na ohřev vody ve výši 90 tisíc korun. Na jeden rodinný dům takto můžete získat až 240 tisíc korun.

V případě jiného vlastníka tohoto domu může vlastník na provedení úprav pro snížení energetické náročnosti požádat a získat dotaci NZÚ Rodinné domy, která je určena na komplexní nebo dílčí zateplení, na výměnu kotlů a kamen, environmentálně šetrné způsoby vytápění, přípravu teplé vody, zpětné získávání tepla z odpadní vody, instalaci obnovitelných zdrojů energie a systémů řízeného větrání. Čerpat příspěvek je možné také na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením také na instalaci stínicí techniky. Program podporuje dobíjecí stanice pro elektromobily a výsadbu komunitní zeleně.
Z hlediska možností opatření a stavebních úprav pro snížení energetické náročnosti V rámci dotace NZÚ Rodinné domy je dotační škála možností:
- zateplení
- výměna zdroje tepla
- příprava teplé užitkové vody
- fotovoltaické systémy
- systémy řízeného větrání,
- využití tepla z odpadní vody,
- hospodaření s dešťovou a odpadní vodou,
- instalace stínicí techniky,
- zelená střecha,
- ekomobilita.
Na výše uvedené stavební úpravy a opatření pro snížení energetické náročnosti rodinného domu je v případě jejich kombinace možno získat k dotaci z NZÚ Rodinné domy bonusy.
Podmínky pro získání této dotace jsou uvedeny v pokynech „NZÚ RD Závazné pokyny“ – viz. https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/ . Tento dotační program podporuje i dobíjecí stanice pro elektromobily u rodinných domů.
Pro získání dotace na zateplení z NZÚ Rodinné domy musí provedená opatření splnit předepsané parametry a předepsanou úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 10 % (viz. str. 13 dotačních podmínek).
Provedení se dokládá odborným posudkem (tedy ne jen výpočtem tepelných ztrát), obsahujícím také projekt provedení zateplení. Provedení se dále dokládá vynaloženými náklady realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně odborného posudku s projektovou přípravou. Rozsah odborného posudku pro zateplení je uveden v podmínkách na str. 10 – viz https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/ .
O dotaci je nutno požádat elektronicky stanovenou formou a doložit požadované podklady. K žádosti je nutno doložit souhlas případných spolumajitelů RD.
Dosažená úspora energie se v odborném posudku dokladuje autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně po provedených opatřeních .
Pro stanovení rozsahu je účelné zpravování návrhu možností energetických úspor.

Doporučuji ke zvážení širší soubor energeticky úsporných opatření – možnosti a dotační podmínky jsou popsány výše a v podmínkách NZÚ Light (vlastníkem maminka) a NZÚ Rodinné domy (jiný vlastník).

S přáním hezkého dne