Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.6.23 / dotaz č. 162041
Dobrý den, chci se zeptat, jestli si mohu zažádat o dotaci na fotovoltaický ohřev vody v NZÚ LIGHT v případě. že mám požádáno o dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny na rodinný dům v klasické NZÚ. V domě bydlí pouze osoby pobírající starobní důchod.
V NZÚ LIGHT je podporován FVE systém především pro ohřev teplé vody. Systém musí být vybaven takovou regulací, která upřednostní využití pro ohřev vody v el. bojleru nebo akumulační nádrži. (dle podmínek programu - Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“).
Přebytky lze využít libovolně, v takovém případě bude systém nákladnější a a dotace pokryje jen část nákladů. Pro tyto systémy může být výhodnější podpora FVE systémů ve standardním programu Nová zelená úsporám, která může dosáhnout až 200tis.Kč. OBĚ PODPORY NELZE ČERPAT SOUČASNĚ.
(zdroj - DOTAZY www.novazelenausporam.cz)

Pokud bude instalovaný systém sloužit pro výrobu el.energie a bude propojen s distribuční sítí, musí být jeho instalace schválena správcem distribuční sítě v místě instalace (zpravidla ČEZ, EGD, PRE...) a musí být dodrženy podmínky jeho připojení. Podporu v programu NZÚ LIGHT nelze žádat na FVE systémy, k jejichž provozu má nebo bude mít přidělenou licenci, protože v takovém případě se jedná o podnikání a žádost by musela být podána v režimu veřejné podpory, která je však v programu NZÚ LIGHT vyloučena.
"Podporu nelze poskytnout v případech, kdy by její poskytnutí naplňovalo znaky veřejné podpory dle Smlouvy o fungování Evropské unie."