Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.6.23 / dotaz č. 162047
Jsme s manželkou oba důchodci a vlastníme rodinný dům. V současné době máme řešený ohřev TUV a topení v RD pomocí tepelného čerpadla. Uvažujeme o instalaci fotovoltaiky s bateriovým úložištěm (varianty: 5,5 kW / nebo 10 kW), která by mimo jiné plně dodávala elektřinu pro tepelné čerpadlo a přebytek se uplatnil následně na ostatní spotřebu domácnosti, případně bychom další přebytky prodali do distribuční sítě.
Měli bychom i v tomto případě nárok získat 80% dotaci pro důchodce na tuto instalaci?
Jaká je v našem případě poskytována dotace, nebo máme zvolit jiný dotační titul?
V NZÚ LIGHT je podporován FVE systém především pro ohřev teplé vody (výše dotace za komplet je 90 000Kč). Systém musí být vybaven takovou regulací, která upřednostní využití pro ohřev vody v el. bojleru nebo akumulační nádrži. (dle podmínek programu - Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“).
Přebytky lze využít libovolně, v takovém případě bude systém nákladnější a a dotace pokryje jen část nákladů. Pro tyto systémy (zejména při instalaci bateriových úložišť) může být výhodnější podpora FVE systémů ve standardním programu Nová zelená úsporám, která může dosáhnout až 200tis.Kč. OBĚ PODPORY NELZE ČERPAT SOUČASNĚ.
(zdroj - DOTAZY www.novazelenausporam.cz)

NZÚ
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.
V případě základní volby - Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla je dotace 100 000Kč (tj. vyšší než komplet NZÚ LIGHT) + další navýšení dle volby kapacit Vaší FVE výrobny a úložiště.
- Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000Kč
- Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000Kč

Pro získání podpory na SYSTÉM S EFEKTIVNÍM VYUŽITÍM TEPELNÉHO ČERPADLA musí být splněny následující podmínky:
- tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu.
- v systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným čerpadlem. V případě nízkoteplotních systémů vytápění s vlastní akumulací tepla (podlahové a stěnové vytápění) není požadována instalace akumulační nádrže na topnou vodu.
- regulační systém musí monitorovat aktuální hodnoty a směry proudů v místě přívodu elektrického proudu do objektu a přizpůsobovat výkon tepelného čerpadla a el. topných těles či elektrokotle tak, aby bylo maximalizováno využití vyrobené elektřiny. Algoritmus regulačního systému musí preferovat využití tepelného čerpadla pro ohřev vody před přímým el. ohřevem.
- podporu nelze poskytnout, pokud byla nebo je poskytována podpora na výměnu zdroje (podoblast C.1) za jiný typ než tepelné čerpadlo a k podpoře TČ-FV.