Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.6.23 / dotaz č. 162427
Obracím se na vás s dotazem ohledně instalace systému solárního ohřevu vody. Pro své rodiče chci vyřídit dotaci na instalaci FVE systému pro ohřev užitkové vody. V závazných pokynech jsem našel podmínky pro instalaci FVE. Existují nějaké další instrukce ohledně instalace systému? Především se mi jedná o zapojení a typ měniče. Musí být výkon FVE použit pouze pro ohřev užitkové vody, nebo je možné použít měnič, který případné přebytky pošle do domácí el. sítě?
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY NZÚ LIGHT pro instalaci FVE SYSTÉMU PRO OHŘEV TEPLÉ VODY
Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a slunění – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.
Minimální instalovaný výkon FV panelů 1,50kWp
Minimální měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody vztažený k instalovanému výkonu FVE systému 45l/kWp
Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. „Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)“.

DOTAZ na SFŽP (zdroj - www.novazelenausporam.cz / ČASTÉ DOTAZY / NZÚ LIGHT)
MŮŽE BÝT FVE OHŘEV VODY ŽADATELE PŘIPOJEN K DISTRIBUCI S PŘETOKEM NEBO BEZ PŘETOKU DO SÍTĚ?
Ano, ale podporovaný systém musí sloužit především pro ohřev teplé vody. Systém musí být vybaven takovou regulací, která upřednostní využití pro ohřev teplé vody v bojleru nebo akumulační nádrži. Přebytky lze využít libovolně. V takovém případě je nutné upozornit, že popsaný systém bude nákladnější a dotace pokryje jen část nákladů. Pro tyto FV systémy může být výhodnější podpora FV systému ve standardním programu NZÚ, která může dosáhnout až 200tis.Kč. OBĚ PODPORY NELZE ČERPAT SOUČASNĚ.
Pokud bude instalovaný systém sloužit pro výrobu el.energie a bude propojen s distribuční sítí, musí být jeho instalace schválena správcem distribuční sítě v místě instalace (zpravidla ČEZ, EGD, PRE...) a musí být dodrženy podmínky jeho připojení. Podporu v programu NZÚ LIGHT nelze žádat na FV systémy, k jejichž provozu žadatel má nebo bude mít přidělenou licenci, protože v takovém případě se jedná o podnikání a žádost by musela být v režimu veřejné podpory, ta je však v programu NZÚ LIGHT vyloučena.