Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.6.23 / dotaz č. 162649
Dobrý den, pane Flašare,
šlo by zpětně vyřídit dotaci na předokenní rolety a posuvnou pergolu? Někde jsem četla, že lze zpětně uplatnit jen v kombinaci se zateplením budovy.
Posuvná pergola se realizovala v létě 2019 a předokenní rolety na podzim roku 2020.

Děkuji za zprávu, Stojaníková, Šumperk
Dobrý den,

odpovím trochu šířeji a pokusím se o souvislosti.

Pro položky stínící techniky je obecně určena v NZÚ pro rodinné domy - Oblast D – Adaptační a mitigační opatření.
V této oblasti jsou podporována místní adaptační a mitigační opatření, která napomáhají ke snížení
dopadů změny klimatu.

Konkrétně jsou podmínky pro dotaci NZÚ na položky typu jako Vámi uvažované předokenní rolety a posuvná pergola řešeny v bodě 4.4.1 Podoblasti podpory D.1 – Instalace stínící techniky.

Zde je uvedena podmínka, že podporu lze poskytnout výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení,
kdy :
- podporována jsou i již provedená zateplovací opatření, za podmínky, že byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po
1. lednu 2021,
- podpora se poskytuje pouze na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí
techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné
zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy (což předokenní rolety a posuvná pergola splňují).

Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy stíněné výplně otvoru na
obálce budovy, na kterém bude instalován příslušný stínicí systém. Jednotková výše podpory se stanovuje
systém stínicí techniky s ručním ovládáním z interiéru stavby 1 000 Kč/m2 a pro
systém stínicí techniky s inteligentním motorickým řízením 1 500 Kč/m2.
(V případě, že je u stejné výplně otvoru navrženo více podporovaných opatření stínicí techniky, výše
podpory se nesčítá.)

Poznámky k dotaci na zateplení
Pro získání dotace na zateplení z NZÚ Rodinné domy musí provedená opatření splnit předepsané parametry a předepsanou úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 10 % (viz. str. 13 dotačních podmínek NZÚ RD).

Provedení se dokládá odborným posudkem, obsahujícím také projekt provedení zateplení. Provedení se dále dokládá vynaloženými náklady realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně odborného posudku s projektovou přípravou. Rozsah odborného posudku pro zateplení je uveden v podmínkách na str. 10 – viz https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/.

O dotaci je nutno požádat elektronicky stanovenou formou a doložit požadované podklady. K žádosti je nutno doložit souhlas případných spolumajitelů RD.
Dosažená úspora energie se v odborném posudku dokladuje autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně po provedených opatřeních ( to asi máte na mysli pod pojmem výpočtu tepelných ztrát).

Shrnutí
Dotace z titulu NZÚ RD je možná pro stínící prvky, které byly realizovány a uhrazeny
(i částečně formou záloh) současně se zateplením (splňujícím dotační podmínky)
po 1. lednu 2021.

S pozdravem Jiří Flašar