Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.6.23 / dotaz č. 162655
Dobrý den,
chtěla bych vás požádat o radu , zda můžu žádat i zpětně o dotaci na výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo jsem si nechala instalovat v červnu 2022.
Druhý dotaz se týká výměny vstupních dveří, sklepních dveří a garážových vrat.
Od července 2023 budu ve starobním důchodu a bydlím se svou matkou v R.D.
Mohla bych ještě do konce června požádat o dotaci v Nové zelené úspoře light?
Pokud bude požadovat další informace, obratem je pošlu.
Děkuji za odpověď


Dobrý den
V rámci programu Nová zelená úsporám bude možno žádat na výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo. V současné době ještě žádat nelze. Dle posledních informací bude možno podávat žádosti od září 2023, plynové kotle budou muset být starší 20 let. Podpora na výměnu plynového vytápění bude poskytována pouze pro rodinné domy, jejichž obálka budovy splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí A až D stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Podporována budou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021. Platby provedené před tímto datem (včetně záloh) nejsou způsobilým výdajem. Veškeré další zásady a podmínky poskytování podpory v rámci programu jsou uvedeny na https://novazelenausporam.cz/dokumenty/podminky-2023/

V rámci programu Nová zelená úsporám Light budete moci žádat, až budete oprávněným žadatelem. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti musí pobírat ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Veškeré další zásady a podmínky poskytování podpory v rámci programu jsou uvedeny na https://novazelenausporam.cz/dokument/3381
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt
Téma:  Ostatní
tisk