Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.7.23 / dotaz č. 163241
Dobrý den,
Jedním z požadavků na dotaci při výměně plynového kotle za tepelné čerpadlo je alespoň částečně Zateplený dům (min. emisní třída D)
Prosím o sdělení zda takové potvrzení můžete vydat - dům je po rekonstrukci v r. 1995 - je zateplený deskami polystyrenu s heraklitem cca8-10 cm na 45 cm cihlovou zeď. Celková šíře zdi i s omítkou je 60 cm. Okna jsou z umělé hmoty dvouskla - zn gealan.
Děkuji za odpověď
Dobrý den,
dle popisu záměru se jedná o dotační program Nová zelená úsporám. Dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám je podpora na výměnu elektrického a plynového vytápění poskytována pouze pro rodinné domy, jejichž obálka budovy splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí A až D stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. (Nejedná se tedy o emisní třídu!) Splnění klasifikační třídy není vyžadováno v případě památkově chráněných budov nebo kombinace s podporou na opatření v oblasti podpory A.
Dokumentem prokazujícím splnění požadavku na klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy je kopie grafické části průkazu energetické náročnosti dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., popř. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, popř. samostatný protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla posuzované a referenční budovy se zařazením do příslušné třídy dle pravidel stanovených ve vyhlášce č. 264/2020 Sb.. Dokument musí být vypracován energetickým specialistou, držitelem oprávnění dle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. V případě předložení pouze protokolu výpočtu se připouští jeho zpracování autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Ze zaslaného popisu domu není možné odhadnout, zda dům bude splňovat požadavek na klasifikační třída průměrného součinitele prostupu. Pro její stanovení je třeba provést podrobný výpočet všech konstrukcí na obálce budovy.
Přeji pěkný den
Jan Zbíral
Odpovídá:  Ing. et Ing. arch. Jan Zbiral - M-EKIS Dobříš Ing. Zbíral tisk