Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.7.23 / dotaz č. 164043
Dobrý den
Chtěl bych provést zateplení šikmé střechy.
stávající stav
kratina vlnitý eternit
latě
lepenka
záklop desky 24 mm
krokve 200 mm
mezi krokvema izolace prefizol 100 mm. mezi izolací a záklopem je provětrávací mezera cca 30 mm
lepenka
podhled - palubky

stávající izolaci chci odstranit a nahradit novou

do rohu zákop krokem naistalovat hranolek 25x25 aby vznikla odvětrávací mezera
na hranolky naistalovat deska PUR 60 mm ( mám ze starších střešních panelů)
zbytek do úrovně krokví vyplnit vatou IZOVER nebo jinou cca 120 mm
na krokve naistalovat distanční podložky ssa 100 mm
na podložky latě, nebo CD profil
vata napříč krokví cca 100 mm
parotěsná folie
CD profil napříč krokví
sádrokarton
můžete mi poradit?
dotazy
1. je tato skladba vhodná
2. je PUR paropropustný

Děkuji


Dobrý den.
Pokud by jste měl větrací mezeru dělat tak, jak by mělo být správně, na pojistné fólii, která leží na krokvích, pak by jste tu větrací mezeru pod bedněním nemusel vůbec dělat, ale dát izolaci až k bednění. Rozumím tomu, že do nové krytiny se zatím nechcete pouštět. Ve Vaší nové skladbě bude vznikat kondenzace právě v PUR izolaci. Ta má daleko větší faktor difúzního odporu, tzn.že projde málo vodních par přes ni. Na konci modulového roku je sice konstrukce suchá, tedy co se v zimě nakondenzuje, v léte vypaří, ale jelikož tam máte dřevěné prvky - krokve, nedoporučovala bych tam tu PUR dávat. Takže SDK podhled, parozábrana (tady závisí vlhkostní bilance konstrukce na jejím správném provedení, lepení spojů) , pak izolace do roštu pod krokve a izolace mezi krokve s tím, že tam necháte tedy tu mezeru. Dáte vatu tl. 180 mm třeba, nemusíte tedy ani dávat latě do rohů. A pod další vrstva vaty.
Pokud by jste chtěl tu PUR využít, tak ale na opačném konci skladby. Hned za parozábranou, aby difúzní odpor materiálů směrem k bednění klesal. Nebo tedy dejte do střechy jen vatu a PUR desku použijte třeba na zateplení stropu suterénu, garáže a pod.nevytápěných prostorů.
Odpovídá:  Ing. Marcela Kovářová - EKIS Vsetín Městský úřad tisk