Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.7.23 / dotaz č. 164470
Dobrý den,
moc děkuji za Vaši odpověď.
Ještě se zeptám na jednu věc. Pokud bychom si tedy nechali energetický posudek dělat přímo od Vás dostaneme vše i s ověřeným razítkem a můžeme to přiložit k žádosti? Nebo budeme potřebovat ještě něco od někoho jiného? Myslíme tím jestli jste oprávněná osoba s tím pověstným kulatým razítkem? .... :-)
Kolik posudek od Vás se vším stojí?

Moc děkuji
Langerová
Dobrý den,

K Vašemu dotazu k ceně posudku.
S ohledem na pravidla není tato poradna i-Ekis určena ke zpracování a podávání cenových a obchodních nabídek ale je určena jen pro obecnou poradenskou činnost v oblasti zejména energetiky staveb, energetických úspor, snižování spotřeby energií a cesty k jejich dosažení, ochrany životního prostředí a dotačních možností NZÚ na podporu energetických úspor.
Vaši konkrétní poptávku odborného posudku je možno a navrhuji řešit přímou komunikací na Vaši adresu mimo tuto internetovou poradnu.

Obecně je možno k otázce ceny posudků a průkazů energetické náročnosti sdělit, že pro kvalifikovanou kalkulaci jejich pracnosti a ceny je k předmětnému objektu potřebné předat konkrétní stavebně technické informace a informace o dostupné platné projektová dokumentaci stávajícího stavu (zda a jaký rozsah je k dispozici).

V rámci poradenství je užitečné zopakovat, že pro získání dotace na zateplení z NZÚ Rodinné domy musí provedená opatření splnit předepsané parametry a předepsanou úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 10 % (viz. str. 13 dotačních podmínek). Zda bude zateplením střechy a stropů Vašeho bungalowu cca 130m2 požadované úspory dosaženo, nelze bez výpočtů v rámci Průkazu energetické náročnosti (viz. níže) kvalifikovaně stanovit.

Dosažená úspora energie zateplením se v rámci NZÚ vždy stanovuje a dokladuje autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně průkazem energetické náročnosti budovy po provedení opatření.

Pro kvalifikované výpočtové zpracování a vypracování průkazu energetické náročnosti současného stavu budovy je obecně vždy nutno provést detailní obhlídku, průzkum stavebních konstrukcí a průzkum stavebně technické infrastruktury a celkové rozměrové zaměření domu (pasportizaci), zejména teplosměnné obálky. Rozsah potřebného zaměření a průzkumů je dán velikostí a členitostí domu a jeho zařízení a zejména faktem, zda je k dispozici použitelná platná projektová dokumentace předmětného domu.
V rámci vypracování průkazu energetické náročnosti současného stavu je v rámci řešení možné vypracovat a vyhodnotit možnou energetickou úsporu zamýšleného rozsahu zateplení a tím vyhodnotit, zda je investorem zamýšlený rozsah a provedení zateplení z hlediska NZÚ dostatečná či nikoliv.
Případně lze tímto postupem rozsah zateplení kvalifikovaně stanovit v rámci přípravy podkladů žádosti dle pravidel NZÚ - rodinné domy.

/Provedení dalších Vámi uvažovaných dotovaných energeticky a ekologicky úsporných opatření (výměna kotle + akumulační nádrž, dešťovka zálivka) se provádí a dokládá dle stanovených podmínek NZÚ./

S přáním hezkého dne Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410