Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.8.23 / dotaz č. 165575
Je možné získat dotace na pozemní fotovoltaické instalace (NZÚ light)?
NZÚ LIGHT Závazné pokyny od 2.5.2023
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU - Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky.

klasická NZÚ od 09/2023 Závazné podmínky
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU - Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky.
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy, připouští se dodávka nevyužité energie do distribuční soustavy nebo její využití v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.
Systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či JINÉ SPECIÁLNÍ KONSTRUKCI uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu.

RESUMÉ Závazné podmínky NZÚ LIGHT oproti NZÚ nedefinují možnost umístění FVE na SPECIÁLNÍ KONSTRUKCI.