Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.8.23 / dotaz č. 166642
Mám uzavřenou Smlouvu o dílo na dodávku a montáž FVE o výkonu 8,25kWp s akumulací do baterií a nabíjecí stanicí
s firmou SCHLIEGER, s. r. o. Termín byl stanoven od 15.4.2022 do 31.1.2023. 16.8.2023 byl vyměněn elektroměr a při-
pojení FVE. Pracovníci f. SCHLIEGER odmítají vyslat pracovníka který provede najetí FVE a předá dílo dle smlouvy.
Podle pracovníků f.Schieger byla FVE předána v rámci instalace díla 23.2.2023 a ukončené dílo je vystavením revizní
zprávy. Dále mě chodí upomínky za nezaplacenou fakturu s datumem splatnosti 4.4.2023 kterou jsem vrátil.
Je možné dílo ukončit s jinou firmou a dostat dotaci kterou mám vyřízenou .
Nevím si rady a proto Vás žádám o radu jak celou záležitost ukončit.
Děkuji a jsem s pozdravem X
Dobrý den,
vše by měla upravovat smlouva, kterou máte podepsanou mezi Vámi a dodavatelem FVE. Bohužel tu nemáme k nahlédnutí, ale pravděpodobně bylo uvedeno, že dodavatel může dokončit dílo i 30 dní po uplynutí termínu. Standardem bývá, že je dílo předáno až po úspěšném provedení prvního paralelního připojení. Předpokládám, že to provedla společnost na základě smluvní dohody. Abyste dostal dotaci, tak je zapotřebí, aby Vám společnost dodala příslušné materiály, které budou doloženy do portálu AIS, kde se dotace administruje. Tuto službu máte pravděpodobně také zprostředkovanou v rámci smlouvy. Jestli to správně chápu, tak společnost nedokončí dotaci než bude proplacena faktura.
Radím, zkuste se domluvit na podmínkách placení faktury. Dokument (Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu - ohřev vody a fotovoltaické systémy), který je zapotřebí pro dotaci by měla podepsat osoba s profesní kvalifikací 24-014-H „Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů“.
Ke stažení zde - https://novazelenausporam.cz/dokument/2547
Na dokumentu je uveden montér FVE. Tzn, že by bylo vhodné se se společností domluvit.
Děkuji Gabriel
Odpovídá:  Ing. Jindřich Gabriel - EKIS Chomutov Auxilien tisk