Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.8.23 / dotaz č. 166883
Dobrý den, rád bych zateplil fasádu domu (okna, strop, podlaha jsou již zateplená) ... Potřeboval bych se pouze informovat zdali by bylo možné čerpat dotaci popřípadě za jakých podmínek. Jednalo by se cca o 100m2. Dům je z roku 1930 a částečná rekonstrukce včetně stavebního povolení proběhla v roce 2012.
Veškerou dokumentaci mohu doplnit.

Děkuji
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz.

Mohl byste využít dotaci Nová zelená úsporám (NZÚ). Vzhledem k již provedenému zateplení zřejmě bude vhodné využít nejnižší úroveň podpory - variantu dílčího zateplení. Pro vyšší podporu (základní nebo optimální) je nutné splnit mimo jiné požadavek, že budova po zateplení bude mít průměrný součinitel prostupu tepla menší než 0,84 Uem, R (resp. 0,70 Uem,R). Toho lze dosáhnout obvykle komplexním zateplením celého domu a vaše starší zateplení na to nemusí dostačovat.

Splnění požadovaných parametrů se dokládá energetickým posudkem, který vám zpracuje energetický specialista na základě projektové dokumentace.

Podívejte se na podrobné podmínky v dokumentu „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory“, viz: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/podminky-2023/
S pozdravem
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk